Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

DVE/İHE Paketi

Demokrasi ve insan haklarının eğitim aracılığıyla yaygınlaştırılması için aşağıdaki gruplara yönelik araç seti:

 

Üye devletler

Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı CM/Rec (2010) 7 Sayılı Tavsiye ve açıklayıcı bilgi notu, (2010)

Siyasi olarak tanınmış bir yetki olmadığı sürece, eğitim girişimlerinin fark yaratacak ölçüde ciddiye alınması uzak bir ihtimaldir. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı karar alıcılara, ilgili eğitim politikaları ve uygulamalarının desteklenmesi ve teşviki için gerekli olan resmi meşruiyeti sağlar. 2010 yılında Avrupa Konseyine üye 47 devletin tamamı tarafından kabul edilmiş olan Şart, kilit terim ve ilkeleri tanımlar ve üye devletleri eylem için teşvik eder.

Okul müdürleri

Okullarda Demokratik Yönetişimi (2007)

Demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin değer ve uygulamalar sadece örgün öğretim yoluyla değil , aynı zamanda söz konusu değerlere saygı gösteren bir toplum içinde yaşayarak ve çalışarak öğrenilir. Ancak, eğitim kurumları, daha katılımcı toplumlar olmanın faydaları hususunda yeterince bilinçli değildir. “Okullarda Demokratik Yönetişimi (2007)” adlı bu Avrupa Konseyi el kitabı, okul liderlerine, daha demokratik bir okul kültürünün geliştirilmesinin avantajlarını açıklar ve bunun yanı sıra böyle bir kültürün nasıl geliştirilip sürdürülebileceğine dair fikir ve öneriler sunar. “Yüksek Eğitim ve Demokratik Kültür (Higher Education and Democratic Culture)” adlı başka bir Avrupa Konseyi el kitabında ise, aynı konular üniversite yöneticileri için ele alınmaktadır.

  • Destekleyici materyaller

Öğrencilerin sesinden paylaşılan sorumluluklara. Avrupa okullarıında demokratik okul yönetişiminde etkili uygulamalar (2007)

Okul: demokratik bir öğrenme topluluğu (2005) (Fransızca)

Demokratik Uygulamaları Geliştirmek: Yüksek Öğrenim için bir Öz-değerlendirme Rehberi

Türkçe İngilizce - Fransızca - Arnavutça, - Bosnaca - Ermeni - Hırvatça - Almanca - Yunanca - Macarca - Lehçe - Portekizce - Rusça - Sırpça - İsveççe - Ukraynaca.

El broşürü (İngilizce, Fransızca and İsveççe)

Öğretmen eğiticileri

Öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve (2009)

Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin başarısı, büyük ölçüde öğretmenlerin becerilerine bağlıdır. Bununla birlikte öğretmen eğitmenleri, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin neleri içerdiği ve öğretmenlere, bu konuda gereken aktif, katılımcı öğretim metotlarının nasıl öğretileceği konusunda genellikle tereddüt içindedirler. “Öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve (2009)” adlı bu Avrupa Konseyi aracı, tüm öğretmen ve öğretmen eğitmenlerine, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin değişik okullarda uygulamaya konulması için gereken temel yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır.

  • Destekleyici materyaller

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi konusunda Öğretmenlerin Eğitilmesine ilişkin Araç – destekleyici materyaller (Fransızca, Azerice, Flemenkçe, Almanca, Lehçe, Rusça, Sırpça, Slovakça, Türkçe, Ukraynaca)

İngilizce - Fransızca - Arnavutça - Gürcü - Romence - Rusça - Sırpça - Türkçe

Karar alıcılar

Karar alıcılar için stratejik destek: demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi için politika aracı (2010)

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, eğitim politikasının oluşturulmasında görev alan kişinin kendisini belirsiz ve yetersiz hissettiği, yeni bir alandır. Avrupa Konseyi’nin araçlarından biri olarak karar alıcılar için hazırlanan stratejik destek dokümanı, tutarlı ve sürdürülebilir politika oluşturulmasında bir kılavuz niteliğindedir. Bu kılavuz, genel eğitim, mesleki eğitim, erişkin eğitimi ve yükseköğretim gibi farklı eğitim ve öğretim aşamalarında, vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin ne anlama geldiğini açıklar.

  • Destekleyici materyaller :

Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimler Sözlüğü (Türkçe, Fransızca, Azerice, Flemenkçe, Fince, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Ukraynaca)

Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Politikalarına ilişkin Tüm Avrupa Araştırması, 2004 (Fransızca)

DVE politikaları için kilit konular aracı, 2004 (Fransızca)

DVE/İHE ile ilgili kabul edilmiş metinler

Türkçe -İngilizce - Fransızca

Okul müdürleri ve müfettişleri

Okullarda Demokratik Vatandaşlık Eğitiminin Kalite Güvencesine ilişkin Araç (2005)
UNESCO, Avrupa Konseyi ve CEPS

Eğitimde demokrasi ve insan hakları kültürünün geliştirilmesi, performansın artırılmasında kilit bir faktördür. Ancak, kalite güvencesi ilkeleri eğitimde yaygın biçimde uygulanmakla birlikte, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi kavramları bu süreçle nadiren bütünleştirilmiştir. “Okullarda Demokratik Vatandaşlık Eğitiminin Kalite Güvencesine ilişkin Araç (2005)” adlı bu yayın, bireysel olarak eğitim kurumlarında olduğu kadar aynı zamanda karar vericiler, idareciler, müfettişler ve okul liderlerine, eğitim sisteminde uygulanabilecek bir çerçeve sunar.

  • Destekleyici materyaller

Okullarda Demokratik Varandaşlık Eğitimi için Kalite Güvencesinin Getirilmesi – On Ülkeyi içine alan Karşılaştırmalı bir Çalışma (2009)

  • Indirmek için

İngilizce - Fransızca - Arnavutça - Lehçe - Romence - Ukraynaca

Okullar, üniversiteler ve STK’lar

Sürdürülebilir Demokrasi için Okul – Toplum – Üniversite Ortaklıkları: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (2010)

Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, sadece devlete bırakılamayacak kadar geniş ve önemli bir konudur. Ancak, STK’lar, vakıflar, sendikalar, topluluklar, veli dernekleri, üniversiteler ve kolejler ile benzer kuruluşlar, bu alanda çalışan diğer kuruluşlarla yakın işbirliği içinde neler yapabileceklerinin her zaman bilincinde değildir. “Sürdürülebilir Demokrasi için Okul – Toplum – Üniversite Ortaklıkları: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (2010)” adlı bu Avrupa Konseyi aracı, yüksek kalitede vatandaşlık ve insan hakları eğitimini verebilecek güçte eğitim ortaklıklarının oluşturulmasında sivil toplum kuruluşlarına yol göstermektedir.

İngilizce - Fransızca - Rusça