Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

İletişim

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Avrupa Konseyi Program Ofisi
R. Tagore Caddesi (eski 4. cadde), Yunus Ensari İş Merkezi, No: 10/7-8, Yıldızevler Mahallesi,
06650, Çankaya / Ankara
Tel: +90 (0)312 468 84 64
E-mail: edchre-turkey@coe.int
Internet: http://www.EDCHRETurkey-eu.coe.int
Facebook: http://www.facebook.com/groups/dchreankara/
Twitter: https://twitter.com/dchreproject

Mr Jeroen SCHOKKENBROEK
Müdür Vekili, Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Müdürlüğü
Avrupa Konseyi
F-67075 Strasbourg Cedex

Ms Sarah KEATING
Birim Başkanı, Bölgesel ve İkili İşbirliği Birimi - Güneydoğu Avrupa ve Türkiye
Eğitim Dairesi
Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Müdürlüğü
Avrupa Konseyi
F-67075 Strasbourg Cedex

Ankara Program Ofisi

Başkan Vekili – Pınar BAŞPINAR

Proje Sorumluları:
Seda ARICAN
Ahmet Murat KILIÇ

Dil Asistanı:
Arzu Burcu TUNER DEDEOGLU

Finans Asistanı:
Fulay ERDAL

Proje Asistanları:
Ebru PEPEDİL
Cazibe YAPICI
Evrim KAHRAMANOGLU

Strasbourg

Isabel  CRISTOVAM-BELLMANN
Proje asistanı
Avrupa Konseyi
F-67075 Strasbourg Cedex