Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

DVE/İHE Hibe Programı


Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı CFCU/TR2009/0136.01-02) kapsamında hibe alamaya hak kazananların listesi

 • Central Finance and Contracts Unit
 •  

 • Farkında mısın?
 • Okulda Sosyal Barış ve Kültürel Hoşgörü Farkındalığı
 • Tanışalım, Konuşalım, Uzlaşalım
 • Nitelikli İnsan, Nitelikli İlişkiler
 • Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa
 • Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Alanındaki Farkındalıklarının Geliştirilmesi
 • Demokrasi Koridoru
 • Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda Eğitilmesi
 • Gençlik Dostu Liseler
 • Okullarda Demokratik Okul Kültürünün Güçlendirilmesi
 • Bu Bir Oyun Değil
 • Çocuklarımızı Kazanalım
 • Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okullar Güçlendiren Katılım Pratikleri
 • Yurttaşım, Sorumluluklarımın Farkındayım
 • Çocuk Vatandaşlar
 • Benim madam Curie'm
 • Demokrasi Şöleni
 • Demo Kukla
 • Demokrasi Sahnesi
 • Çocuk Dostu Yerel Giirşim
 • Demokratik Okul ve Sınıf Yönetimi Modelleri
 • Benim için İnsan Hakları
 • Başka bir Okul Mümkün
 • Okuldan Topluma: Toplumun Dönüşüm Ajanı olarak Çocuklar ve Öğrenciler
 • Kocaeli'de Roman Çocukların Eğitim Hayatına Entegrasyonu
 • Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz
 • Gönüllüler için Destek Atölyeleri
 • Amasya Demorkasi Eğitim Mekezi Projesi
 • "Demokrat Dede" ve "Türk Masal Kahramanları" İnsan Haklarını Anlatıyor
 • Sınıf İçi ve Dışında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Üzerine Yenilikçi bir Model
 • Demokrasi ve Haklarım için Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım

 • Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı (CFCU/TR2009/0136.01-02) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır


  Hibe Programının amacı, çocukların eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesidir. Paydaşların bu tür becerilere ve farkındalığa sahip olması okul ortamında sarf edilecek her çabanın etkilerinin artmasında ve önerilen müdahalelerin etkisinin sürdürülebilir olmasında hayati bir önem arz edecektir.

  Hibe Programı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecektir ve DVİHE projesi de pilot illerde bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve pilot okullara bilgilendirici materyaller dağıtmak suretiyle programa destek verecektir.

  Hibe Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

   

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Bağımsız Değerlendiriciler için Teklif Çağrısı (TR2009/0136.01-02-EuropeAid/133136/M/ACT/TR) yayınlanmıştır.

   

  Bu Teklif Çağrısının amacı, çocukların eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik  vatandaşlık               becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesidir. Paydaşların bu tür becerilere ve farkındalığa sahip olması okul ortamında sarf edilecek her çabanın etkilerinin artmasında ve önerilen müdahalelerin etkisinin sürdürülebilir olmasında hayati bir önem arz edecektir.

  “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı” (TR2009/0136.01-02-EuropeAid/133136/M/ACT/TR) için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

   

   

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı (CFCU/TR2009/0136.01-02 - EuropeAid/133136/M/ACT/TR) kapsamında “Düzeltme” yayınlanmıştır.

   

  Hibe programının Ön Teklifler için Son Başvuru tarihi 20 Temmuz 2012’den 31 Temmuz 2012 tarihine uzatılmıştır.

   

  Düzeltme