Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Selahaddin Eyyübi İlk ve Ortaöğretim Okulu

İletişim Bilgileri Selahaddin Eyyübi İlk ve Ortaöğretim Okulu
Diyarbakır Yolu Merkez/ MARDİN
Tel:+90 482 213 21 23
Faks: +90 482 213 63 48
E-posta:
Internet:
http://mardinselahaddineyyubi.meb.k12.tr/
Okul Müdürü A. Mithat TANIŞ
İlköğretim Okulu Okul Meclisi Başkanı  


SELAHADDİN EYYÜBİ İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULU

 8 Nisan 2014

8 Nisan'da aralarında Avrupa Konseyi, Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Genel Müdürlüğü (DGII), Eğitim Bölümü, Bölgesel ve İkili İşbirliği - Güneydoğu Avrupa Birimi Başkanı Sn. Sarah Keating, ve yine aynı birimden Sn. Isabel Cristovam-Bellman'ın da yer aldığı proje ekibimiz Mardin'deki iki pilot okulumuzu ziyaret etti. Heyet her iki okulda da son derece sıcak karşılandı ve şimdiye kadar pilot okullarda yürütülen faaliyetlerin somut çıktılarını görmekten büyük memnuniyet duydu. Selahaddin Eyyübi İlk ve Ortaöğretim Okulu'nda okul meclis başkanı bir sunum yaptı. Sunumunda demokratik okul etkinliklerinin nasıl hayata geçirildiğini açıkladı ve özeelikle de "Demokrasi Masası"nın işleyişini anlattı. Rehberlik öğretmeni de ayrıca her bir etkinlikte kullanılan yöntemler ve elde edilen çıktılar konusunda bilgi verdi.

 

 

 

Çevremdeki Sorunları Keşfediyorum

Okulumuzda düzenlediğimiz "Çevremdeki Sorunları Keşfediyorum" adlı sergimiz büyük ilgi gördü. Sergimizde öğrencilerimizle Mardin ilinde bulunan sorunları tespit edip resimlerle gözler önüne sermeye çalıştık ve gerekli çözümler için yetkililerden yardım istedik. Çevremizdeki sorunlara kayıtsız kalmayalım ve duyarlı davranalım...

 

 

 

 

Demokrasi Kuşağı Antalya Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortak yürütülen okulumuzun pilot ve uygulama okulu olduğu"DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ" Çalıştayı Antalya'da yapıldı.Çalıştaya katılan öğretmen,öğrenci ve velilerimiz çalıştaya katkı sunup,yaptığımız çalışmaları aktarark okulumuzu başarıyla temsil ettiler.
Okul Meclis Başkanlığı Seçimi


Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulanan proje kapsamında Okul Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

 

 

 

 

Selahaddin Eyyübi İlk ve Ortaöğretim Okulu,Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesi kapsamında pilot uygulama yapılan 11 ilköğretim okulundan biridir. Proje kapsamında demokrasi kültürünün yaygınlaşması, temel demokratik değerler ve demokratik tutumların öğrencilerde erken yaştan itibaren gelişmesi adına örneklem olarak ilköğretim 1-8. Sınıflarla önemli ve değerli çalışmalar yürütülmektedir.