Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Pakize Kokulu Lisesi

İletişim Bilgileri Pakize Kokulu Lisesi
Menderes Mah. Turunç Cad. No:10 MERSİN
Tel:+90 324 357 07 13
Faks:+90 324 357 07 14
E-posta: bayramcelikk@hotmail.com
Internet: http://www.pakizekokulu.meb.k12.tr/
Okul Müdür Bayram ÇELİK
Lise Okul Meclisi Başkanı  

PAKİZE KOKULU LİSESİ

Şiddeti Önleme Koridoru

Okulumuz Mersin Pakize Kokulu Anadolu Lisesi'nde DVİHE Projesi kapsamında "ŞİDDETİ ÖNLEME KORİDORUMUZDA" şiddeti önleme ve iyilik günlüğü etkinlikleri çerçevesinde çalışmalarımızı yeniliyoruz.

Demokrasi Masası Mersin'de

Pilot okullarımızdan Mersin Pakize Kokulu Anadolu Lisesi'nde DVİHE Projesi kapsamında "demokrasi masası" etkinliği çerçevesinde fikir öneri dilek ve şikayetlerini belirten veli öğretmen ve öğrencerilerimiz biraraya gelme fırsatı buldu.


Demokratik Okul Kültürü Elden Ele

4 Kasım 2013 tarihinde Mersin Suphi Öner öğretmenevinde demokratik vatandaşlık ve insan hakları projesinin bir ayağı olan Demokratik okul kültürü çalıştayı yapıldı. Okulumuz 19 Mayıs Ortaokulu ile birlikte demokratik vatandaşlık ve insan hakları projesinin pilot okullarından biridir. Pilot okullarımızın moderatörlüğünde yapılan çalıştaya; Eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi grup başkanı Hülya ERTÜRK KOÇ,Eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi grup başkanı Tuncay MORKOÇ, Mersin İl milli Eğitim Müdürü Hasan GÜL,Avrupa konseyi temsilcileri,Talim Terbiye Kurulu'ndan akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti.Okul müdürümüz Bayram ÇELİK ve Tarih Öğretmenimiz Mehmet GÜRSOY´un da konuşmacı olarak katıldığı çalıştay gün boyunca devam etti.

Öğrenci Meclisi

Okul Meclisimiz 04.03.2013 Pazartesi günü saat 12:00 de okul konferans salonunda okul eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla toplandı. Okul meclisimiz; okul müdürümüz Bayram ÇELİK, müdür yardımcımız Sevgi ÜLGEN ve rehber öğretmenimiz İsmet SARIBAY yönetiminde pazartesi günü saat 12:00 de tüm sınıf temsilcilerinin katılımıyla konferans salonunda toplandı. Toplantıda okul eğitim kalitesinin daha üst seviyelere nasıl taşınabileceği ile ilgili münazaralarda bulunuldu. Sınıf temsilcilerinin kendi sınıfları ve okulun geneli ile ilgili önerileri dinlenip fikir alışverişinde bulunuldu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Okulumuzda

Okulumuzda pilot olarak uygulanmakta olan "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi(DVİHEP)" uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan; Ervan MARTEİL(Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 1. Müsteşarı), Eser CANALİOĞLU ÇINAR(Demokratikleşme ve Sivil Toplum Bölümü) ve Benin ERGENÇ(Demokratikleşme ve Sivil Toplum Bölümü) ten oluşan heyet okulumuzu ziyaret etti.

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan hakları Dersinin okulumuzda 9. ve 10. sınıfların tamamında okutulduğunu ve 32 şubede 14 öğretmenin katkılarıyla derslerin etkinlikler boyutunda işlendiğini ifade etti.

Dersin amacına paralel olarak okulumuzda Demokratik Vatandaş olmanın gereklerini içselleştirmiş; Etkin ve sorumlu, Eşitlikçi, Sosyal adaletçi, Katılımcı, Farklılıklara saygılı bireyler yetiştirmenin öncelikli hedefimiz olduğunu belirten Bayram ÇELİK akabinde okul meclisi ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demokrasi ve İnsan Hakları Çalıştayı

28 - 30 Ocak tarihleri arasında Antalya Rixos Otelde yapılan "Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Çalıştayı" na Türkiye genelinden 10 okulla birlikte okulumuz da katılmıştır. Okulların Felsefe ve Tarih Öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin 1. dönemi için değerlendirmelerde bulunulmuş,bu doğrultuda ders içerikleri ve etkinliklerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda 2. dönem uygulanacak içerik ve materyallerle ilgili de çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların gelecek eğitim öğretim yılında kullanılacak ders kitaplarının muhtevası için de değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

10 Aralık 2012 Pazartesi günü Pakize Kokulu Lisesi'nde Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü kutlaması yapıldı

Kutlamaya, Mezitli Kaymakamı Kamil Kıcıroğlu, Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Yalçın Güven, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcıları Kamil Durdu, Cafer Karabulut, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Pakize Kokulu Lisesi Okul Müdürü Bayram Çelik, “İnsan hakları, insanlar arasında ırk, din, renk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk gibi duyguları geliştirmeyi öngören hakların tümüdür. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler artmıştır.” dedi.

Müdür Bayram Çelik, “Okulumuz, Mersin’de, Bakanlığımızın denetiminde demokrasi, eğitim ve demokratik okul kültürü projesi yürütülen bir okuldur. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederim.” dedi. Felsefe Öğretmeni Meltem Öztürk, “İnsan Hakları” konulu bir konuşma yaptı. Meltem Öztürk, “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri her ülkenin kabul etmesi ve uygulanması gereken evrensel değerlerdir. Çağımızın tartışma götürmez bir olgusu da, bu konularda ciddi sorunları olan ülkelerin, ekonomik ve sosyal sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmakta yetersiz kaldıklarıdır. Ülkemizde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hedef olarak işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin yakalanmasının temel koşulu olduğu bir gerçektir. Temel hak ve özgürlükler, onurlu bir yaşamın vazgeçilmez ögeleridir. Ayrıca insan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur değil, bilakis bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır.´´ dedi.Felsefe Öğretmeni Fatma Say da, “Tasavvufta İnsan Hakları” başlıklı bir konuşma yaptı.Fatma Say, “Bizleri doğruluğa, birliğe, iyiliğe, kardeşliğe ve barışa çağıran birer rumuz ve Mevlana olalım ve diyelim ki, biz, bizi koyalım ve onlar biz olalım.” dedi.
Kutlama programı Atatürk slaytları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü ile ilgili videolar, şiirler, engellilerin hakları ile ilgili kısa film, çocuk ve kadın hakları konulu video, “Akbaba ve Çocuk” fotoğrafı ve yorumu, “Mutlu Ol Bu Bir Emirdir” isimli kısa film gösterimi ile devam etti.

Pilot İl Ziyareti

Hem okullarımıza pilotlama evresinde desteğimizi sürdürmek hem de bugüne kadar Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi programı içerisinde gönderilen etkinlikler hakkında öğretmenlerimizle değerlendirme yapmak amacı ile Mersin'deki pilot okulumuz Pakize Kokulu Lisesi'nde Demokrasi ve İnsan Hakları dersini okutan değerli öğretmenlerimizle vakit geçirme fırsatı yakaladık.Bunun yanında, Demokrasi ve İnsan Hakları Dersinin etkinliklerinin sınıf ortamında işlenişini izleme fırsatı da bulduk. Pilot okul ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden projemizin uluslararası uzmanlarından Prof. David Kerr, kendi ülkesinde yaşanan deneyimleri öğretmenlerimize aktarırken, etkinliklerin etkin olarak uygulanmasına yönelik gözlemlerini paylaştı.
 
 
 

 Mersin'deyiz

Tüm öğretmenlerimize ulaşabilmek ve daha da önemlisi Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersi ve projemizle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi temsilcileri Mersin'deki pilot okullarımızdan biri olan Pakize Kokulu Lisesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretin amacı öğretmenlerle yeniden tasarlanan öğretim programı ve etkinlikler hakkında bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulunulması idi.