Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi

İletişim Bilgileri Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mustafa Paşa Mah. Memişoğlu Cad. No:1 ELAZIĞ
Tel: +90 424 218 13 90
Faks: +90 424 218 90 03
E-posta: 144671@meb.k12.tr
Internet: http://elazigihl.meb.k12.tr/
Okul Müdür Ekrem CENGİZ
Lise Okul Meclisi Başkanı Muhammed Serdar TUNÇ

ELAZIĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

 

29 Mart 2013 tarihinde Okulumuzda Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında Demokrasi Kongresi düzenlendi.Okulumuz Müdür Yardımcısı Hikmet USAL´ın başkanlığında Tarih ve Felsefe Grubu Öğretmenlerimizin hazırladığı kongrede öğrencilerimizin sundukları tebliğleri büyük beğeni topladı. Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Burhan Akpınar gözlemci olarak katıldı.

Demokrasi Kongresi videosunu izlemek için tıklayınız.

 

 

Demokrasi Kuşağı Semineri

Antalya’da düzenlenen eğitim toplantısına Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Cengiz ile tarih öğretmenleri katıldı. İki gün süreyle gerçekleşen toplantılarda öğrenci eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanlarında model uygulamalar; demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanlarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler; demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili web tabanlı e-learning uygulamaları; demokrasi ve insan hakları eğitimi alanlarında öğretmen,öğrenci ve ailelerin eğitimi; eğitim sektöründeki bütün aktörlere yönelik olarak farkındalık artırma faaliyetleri; eğitim kurumlarında demokratik eğitim ortamının oluşturulmasına yönelik faaliyetler; insan hakları eğitimi alanında eğitim materyallerinin geliştirilmesi; öğrenci, öğretmen ve ailelerin okullarda karar alma süreçlerine katılımını artıracak faaliyetler ve okullardaki sosyal kulüplerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin masaya yatırıldığı çalıştayın çok verimli geçtiğini belirten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Cengiz, şunları söyledi:
"Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersi için sahip olduğumuz pilot uygulama ayrıcalığından en üst düzeyde faydalanmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de yakın dönemde gerçekleşen eğitim reformu çerçevesinde 2012 yılı içinde çok sayıda öğretim programı hazırlandı ve 2012-2013 eğitim yılı itibariyle ülkedeki tüm okullarda uygulamaya kondu.

Bu açıdan bakıldığında, "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersi için hazırlanan eğitim programı pilot uygulama süreci öngörülen tek öğretim programı olarak diğerlerinden ayrı duruyor. Bu bağlamda öğretmenler programın hazırlanmasından içeriğin geliştirilmesine, materyallerin tasarımından öğretim yöntemlerine kadar tüm sürece dâhil oluyor. Böylece biz de dersi tüm yönleriyle deneyerek, öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerektiğinde en ufak ayrıntılarla ilgili dahi ufak tefek düzenlemeler yapma şansına sahip oluyoruz.”

 

Demokrasi Kuşağı Elazığ'da

Avrupa Konseyi ve Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu temsilcilerinden oluşan bir heyet bugün okulumuzdaydı. Heyet önce okul müdürümüzü ziyaret etti. Mehmet Gevher hocamızın verdiği demokrasi ve insan hakları derslerimizden birini gözlemleyen heyet, dersin işlenişini ve gönderilen etkinliklerin verimliliğini değerlendirdi, öğretmenlerimizle görüş alışverişinde bulundu. Heyet öğrencilerin derse katılımı ve öğretmenimizin performansından etkilendi.  

 

Okul Meclis Başkanlığı Seçimi

2012-2013 eğitim-öğretim yılı okul meclis başkanlığı seçim çalışmalarını tamamlayarak, başkanlık seçimi yaptı. Öğrenciler tek tek sandık başına gidip okuldaki demokratik haklarını kullanarak oy kullandılar. Yapılan seçim sonucunda 10/L sınıfı öğrencilerimizden Muhammed Serdar TUNÇ Okul Meclis Başkanı olmaya hak kazandı.

Elazığ'dayız
Tüm öğretmenlerimize ulaşabilmek ve daha da önemlisi "Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersi ve projemizle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi temsilcileri bugün okulumuzu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretin amacı öğretmenlerle yeniden tasarlanan öğretim programı ve etkinlikler hakkında bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulunmaktı.