Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Haberler (Arşiv)

Yeni Haberler

Demokrasi Kuşağı Projesi Saha Çalışması Değerlendirme Toplantıları İzmir’de…

 

Program Geliştirme Çalışma Grubu ve Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubunun ortak çalıştayı 17 Haziran 2013 Pazartesi günü Avrupa Konseyi Demokrasi Kuşağı Projesi Takım Lideri Emir Adzoviç ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi Dr. Hüseyin Şirin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıştayda projede görevlendirilen akademisyenler, pilot okul yöneticileri,  öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlarından oluşan 100’ü aşkın katılımcı bir araya geldi.  Katılımcılar dört gün süreyle uygulamaya dönük gözlem ve değerlendirmeleriyle paylaşımda bulunacaklar.

Açılış konuşmalarında Emir Adzoviç; Proje ve projedeki çalışma gruplarının etkinliklerini birlikte bir ev inşa etme metaforuyla açıkladı. Mevzuat Tarama ve Program Tarama gruplarını evin beton bloklarına, Program Geliştirme ve Demokratik Okul Kültürü çalışma gruplarını ise evin su ve elektrik tesisatlarına benzetti. “Bu inşaatta tüm okul yöneticilerinin, öğretmenlerin yoğun desteğini aldık ve bu noktada herkesin katkısına ihtiyacımız var, bu inşaya yaptığınız katkı, evimizi daha da güzelleştirecek” dedi.

 

Kurul üyesi Dr. Hüseyin Şirin ise pilot okullarda yaşama geçirilen bazı uygulamalardan söz ederek; İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi,  Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi ve Mersin Pakize Kokulu Lisesinin örneklerini paylaştı. 

Şirin, konuşmasında “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi konusunda çocuklarımıza teorik bilgilerin verilmesinin, ardından da bu bilgilerin ne derece öğrenildiğinin bilişsel alanda ölçülmesinin yeterli olmayacağını, asıl olanın bu bilgilerin demokratik vatandaşlık ve insan hakları bağlamında çocuklarımızın tutum ve davranışlarına dönüştürebilmektir” dedi. Sözlerine okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğrencilerimiz için birer rol model olmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayarak devam etti. Çalışmalar çerçevesinde katkıda bulunan tüm akademisyen, okul yöneticileri ve öğretmenleri kutlayarak konuşmasına son verdi.

 

En iyi beş etkinlik

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Etkinlik Yarışmasının sonuçları yayınlandı. Yarışmaya katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve en iyi ilk beş etkinliği hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyoruz. Yarışma sonuçlarına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Eğiticilerin Eğitimi seminerler dizisi başlıyor - 24 - 28 Haziran 2013

Proje çıktılarının sürdürülebilirliğinin güvencelerinden biri olan Kapasite Geliştirme Çalışma Grubunu önümüzdeki dönemde yoğun bir program bekliyor. Bu kapsamda verilecek olan ilk eğitimler eğiticileri hedef alıyor. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün de bilgisi dahilinde düzenlenecek olan eğitimlerin ilk ayağında Türkiye'nin 81 ilinden toplam 200 felsefe ve tarih öğretmeni Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminin kavramsal temelleri konusunda eğitim alacaklardır. Nitelikli ve etkileşimli bir eğitim ortamı sağlayabilmek için kursiyerler 100 er kişilik gruplar halinde ilki 24-28 Haziran ikincisi 1-5 Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde eğitim alacaklardır. Bu eğitimi takiben Ağustos ayının sonunda kursiyerlere demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde farklı yaklaşımlar ve yöntemler konusunda uygulamaya yönelik ikinci bir eğitim verilecektir. Kursiyerler 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında gönüllülük esasıyla kendi illerinde Demokrasi ve İnsan Hakları Dersini veren meslektaşlarına aynı eğitimi vereceklerdir.

 

İzmir'de yeniden bir araya geliyoruz - 17 - 20 Haziran 2013

İzmir'de 17 - 20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan dört günlük çalıştay, projenin iki önemli çıktısına hizmet edecek. Birbirine paralel olarak düzenlenecek çalışma gruplarında pilot okullarımızın müdürleri ve öğretmenleri bir taraftan ortaöğretim seçmeli "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersinin bir yıllık pilot uygulama sürecini değerlendirirken diğer taraftan Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve okullarda demokratik okul kültürünün güçlendirilmesini amaçlayan okul-tabanlı etkinlik taslakları masaya yatırılacak ve öğretmenlerin ve okul müdürlerinin bu konudaki görüşleri alınacak. Ayrıca, çalıştay programı çerçevesinde pilot okul öğretmenlerimizin demokratik vatandaşlık ve insan hakları alanındaki öğretim yöntemleriyle ilgili eğitimlerine de devam edilecek.

 

Dublin Çalışma Ziyareti - 21 - 27 Nisan 2013

Edirne, İstanbul, Konya, Mardin, Mersin ve Samsun’daki 7 okulumuzun müdürlerinden ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyetimiz 21 Nisan 2013 tarihinde Dublin’e doğru yola çıktı. Ziyaretin amacı katılımcıların İrlanda Cumhuriyeti’nin eğitim politikalarına ve okul sistemine aşinalık kazanmalarını sağlamak ve katılımcılara demokratik vatandaşlık eğitimi ve katılım alanındaki iyi uygulama örneklerini göstermektir.

 

Dublin bizi parlak ve güneşli yüzüyle karşıladı. Gökyüzü zaman zaman ani yağışlarla buğulansa da seyahatimizin başından sonuna kadar şehrin ve ortamın tadını çıkarmamıza engel değildi.

Resmi programımız Pazartesi sabahı erkenden eğitim alanındaki düzenleyici kurum olan Eğitim ve Becerilerden sorumlu Bakanlık Birimi’nin (DES) liderliğinde gerçekleştirilen bir oturumla başladı. Toplantı yapacağımız binaya vardığımızda, hafta boyunca bize ev sahipliği yapan ve harika bir misafirperverlik sergileyen Sn Aidan Clifford bizi karşıladı. Bölüm Müfettişi Sn Kevin McCarthy, İrlanda eğitim sistemiyle ilgili bir sunum yaptı ve böylece ilerleyen günlerde karşılaşacağımız yapılar ve görüşeceğimiz kurumlarla ilgili temel bilgileri edinmiş olduk.

 

Programımız kapsamında yedi okul ziyaretinin yanı sıra İrlanda'da DVE/İHE alanındaki kilit aktörlerle yapılacak olan toplantılar vardı. Okullarla sivil toplum örgütleri arasındaki güçlü bağ ve yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi almak bizi oldukça etkiledi. Ayrıca İrlanda'da eğitim alanında süregelen reform süreci konusunda bilgi almak da ilgi çekiciydi. Resmi ziyaret programımız, zihinlerimizde İrlanda’yla ilgili hoş anılar bırakarak, 27 Nisan sabahı yapılan oturumla sona erdi. İrlanda ve Türkiye’yi karşılaştırmak hiç de kolay değil çünkü iki ülkenin nüfusu ve yüzölçümü arasında büyük farklar var, ancak yine de vatandaşlık eğitimi alanındaki yaklaşımlarının genel eğitim sistemleri üzerindeki yansımalarını görmek ve ülkemizdeki durumla kıyaslamak açısından güzel bir çalışma oldu. Ayrıca ülkelerimizin büyüklüğü, okul sayısı ya da nüfus özellikleri farklılıklar gösterse de birçok ortak güçlü yönümüzün olduğunu fark etmek ve karşılaştığımız güçlüklerin de çok benzer olduğunu görmek önemliydi. İşte bu nedenle birbirimizden öğrenecek çok şey var.

 

Eğer ziyaretimiz konusunda daha çok şey öğrenmek isterseniz, lütfen aylık bültenimizin Mayıs sayısında yer alan "İrlanda Günlüğü" başlıklı çalışmamızı okuyun.

 

 • Fotoğraf Galerisi  

  Sn. Ólöf Ólafsdottir, Milli Eğitim Bakanı Sn. Nabi Avcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu

  Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Direktörü Sn. Ólöf Ólafsdottir, 9 Nisan 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sn. Nabi Avcı'yı makamında ziyaret etti. Sn. Avcı'ya görevinde başarılar dileyen Sn. Ólafsdottir, kendisini Nisan ayı sonunda Helsinki'de düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı'na davet etti. Sn. Ólafsdottir ve Sn. Avcı ayrıca eğitim ve gençlik alanında Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi arasında kurulabilecek işbirliği olanaklarını görüştü.

   

   

   

   

   

   

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi'nin dördüncü Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı 9 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi

  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve aynı zamanda Proje Kıdemli Yöneticisi Sn. Salih Çelik'in başkanlık ettiği toplantı Avrupa Konseyi, Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu, AB Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve STK temsilcileri ve ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleşti. Toplantı,  Avrupa Konseyi adına  Eğitim Dairesi Başkanı Sn. Ólöf Ólafsdóttir'in ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nu temsilen toplantıya katılan Birinci Müsteşar, Mali İşbirliği, Kurum Oluşturma ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı Sn. Erwan Marteil'in açılış konuşmaları ile başladı. Gündemin önemli maddeleri arasında "pilot okullarda okutulan yeni seçmeli ders programı, "ders kitabının hazırlık aşaması" ve "okullarda demokratik okul kültürünün geliştirilmesine yönelik en iyi uygulamalar"  yer aldı. Çalışma grubu koordinatörleri, yönlendirme komitesi üyelerini "eğitim mevzuatına ilişkin tarama sonuçları"  ve "ilk ve ortaöğretim öğretim programlarına ilişkin tarama sonuçları" konusunda bilgilendirdi.

  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve aynı zamanda Proje Kıdemli Yöneticisi Sn. Salih Çelik toplantıyı projede kaydedilen ilerlemelerden duyduğu memnuniyeti  ve önümüzdeki dönem içinde Avrupa Konseyi ile birlikte çalışma isteğini dile getirerek noktaladı. 

  Demokrasi Kuşağı Etkinlik Yarışması başladı

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler ve okul çevresindeki paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi hakkındaki farkındalık düzeylerini artırmak ve ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersini yürüten öğretmenlere öğretim materyali (etkinlik kitabı) kazandırmak amacıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından bir etkinlik yarışması düzenlenmiştir. Tüm öğretmenlerimizi, gençlerimize, demokrasi kültürünü özümsemiş ve insan haklarına saygılı olmayı ilke edinmiş aktif vatandaşlar olarak hayata atılmaları sürecinde özgün katkıları ile destek olmaya davet ediyoruz.

  Yarışma şartnamesini ve etkinlik şablonunu ilgili bağlantılardan indirebilirsiniz.

  Etkinlikler içinde bulunduğumuz eğitim yılı süresince pilot olarak uygulanan Demokrasi ve İnsan Hakları dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanacaktır. Öğretim Programı'na da sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

   

   

   

  Yeniden pilot okullarımızdayız...

  Mart ayı itibari ile "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersi programı kapsamında gönderilen etkinliklerin uygulamasını görmek ve dersin pilot uygulanmasında kaydedilen gelişmeleri yakından izlemek amacıyla pilot okul ziyaretlerimize kaldığımız yerden devam ettik. Ziyaretlerin ilk ayağında Edirne,İstanbul ve Mersin'deki pilot okullarımızda; okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte toplantılar gerçekleştirdik ve onlardan değerlendirmelerini dinledik. İkinci dönemde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde, pilot uygulaması devam eden etkinliklerin, pilot okullarımızın okul ortamlarında olumlu gelişmelere zemin oluşturduğunu görmek oldukça mutluluk vericiydi. Bu yüzden tüm okullarımıza gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nisan ayı içerisinde uluslararası uzmanımız Rolf Gollob ve AB Türkiye Delegasyonu'ndan katılacak gözlemcilerle birlikte sahadaki gelişmeleri izlemeye ve pilot okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz. 1- 2 Nisan 2013 tarihlerinde sırasıyla Mardin ve Sakarya'da, 12 Nisan'da Konya'da ve 19 Nisan'da Samsun'daki pilot okullarımızda olacağız.

   

  Mevzuat Tarama Çalıştayı 18 - 20 Mart 2013 Tarihlerinde İstanbul'da Gerçekleştirildi

  Mevzuat Tarama Çalışma Grubu, Türk Eğitim Mevzuatını Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi perspektifinden incelemeyi tamamlayarak ve inceleme sonuçlarını taslak bir raporda topladı. Çalışma grubu üyeleri 18-20 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Demokrasi ve İnsan Hakları Perspektifinden Milli Eğitim Mevzuatının İncelenmesi" çalıştayında inceleme sonuçlarını sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, mevzuat uzmanları ve okul müdürleri ve öğretmenlerinden oluşan katılımcılar ile paylaştılar. Çalıştayda katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak eğitim mevzuatını şekillendiren ana düzenlemeleri ele alarak, mevzuatının demokrasi ve insan hakları açısından iyileştirilmesi için tavsiyeler geliştirdiler.

   

   

  Program Tarama Çalıştayı 14 - 15 Mart 2013 Tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirildi

  Program Tarama Çalışma Grubu ilköğretim ve ortaöğretim programlarını Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi ilkeleri ışığında gözden geçirdi ve taslak bir rapor hazırladı.Artık ulaştıkları sonuçları projenin paydaşlarıyla paylaşmanın zamanı geldi. Program Tarama Çalışma Grubu taslak raporlarını STK temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve program geliştirme uzmanlarıyla paylaşmak üzere 14 - 15 Mart 2013 tarihlerinde Ankara'da bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda paydaş grupların temsilcileri bir araya gelerek tavsiyeler geliştirdiler. Nihai rapor gelecekte herhangi bir ders için program hazırlayacak olan tüm uzmanlar için önemli bir referans noktası teşkil edecek.

   

  İkinci Hizmet-içi Eğitimimiz Antalya'da Gerçekleştirildi

  Program Geliştirme Çalışma Grubu 28-30 Ocak tarihleri arasında Antalya’da pilot okul öğretmenleri için ikinci hizmet içi eğitimlerini düzenleyecek. Bir öncekini takip eden bu ikinci eğitim çerçevesinde bir bilgi alma oturumu gerçekleştirilecek ve eğitim yılının birinci döneminde yapılan çalışmalar değerlendirilecek bunun yanı sıra sınıfta uygulanan etkinliklerin iyileştirilmesi üzerinde durulacak. Öğretmenler aynı zamanda gelecek dönem kullanılacak etkinliklerin tasarımında bizzat yer alma imkanı bulacaklar.

  Birbirini izleyen bu hizmet-içi eğitim faaliyetlerimizle ortaöğretim "Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersi için sahip olduğumuz pilot uygulama ayrıcalığından en üst düzeyde faydalanmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de yakın dönemde gerçekleşen eğitim reformu çerçevesinde 2012 yılı içinde çok sayıda öğretim programı hazırlandı ve 2012-2013 eğitim yılı itibariyle ülkedeki tüm okullarda uygulamaya kondu. Bu açıdan bakıldığında, "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersi için hazırlanan eğitim programı pilot uygulama süreci öngörülen tek öğretim programı olarak diğerlerinden ayrı duruyor. Bu bağlamda öğretmenler programın hazırlanmasından içeriğin geliştirilmesine, materyallerin tasarımından öğretim yöntemlerine kadar tüm sürece dahil oluyor. Böylece biz de dersi tüm yönleriyle deneyerek, öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerektiğinde en ufak ayrıntılarla ilgili dahi ufak tefek düzenlemeler yapma şansına sahip oluyoruz.

  Yeniden Pilot Okullarımızdayız... Yozgat ve Konya 17-18 Aralık 2012

  Pilot okullarımıza yaptığımız alan ziyaretlerinin ilk iki turunu Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirmiştik. Yıl sona ermeden üçüncü turumuza da başladık ve hem okullarımıza pilotlama evresinde desteğimizi sürdürmek hem de bugüne kadar Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi programı içerisinde gönderilen etkinlikler hakkında öğretmenlerimizle değerlendirme yapmak amacıyla 5-7 Kasım 2012 tarihleri arasında Samsun, Mardin, İstanbul, Mersin, Manisa ve Edirnede'ki pilot okullarımızda toplantılar düzenlendik. Şimdi de 17-18 Aralık 2012 tarihlerinde sırasıyla Yozgat ve Konya'da olacağız.

   

  Almanya'da Demokrasi Eğitimi

  Mevzuat Tarama Çalışma Grubu ve Kapasite Geliştirme Çalışma grubu temsilcileri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkilileri ve üç pilot okul müdüründen oluşan Türk heyeti Hamburg ve Berlin'de üç günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma ziyareti Sn Kurt Edler'in rehberliğinde Deutsche Gesellschaft für Demokratiepaedagogik (DeGeDe) ile işbirliği içinde düzenlendi. Program gündemi Hamburg'a iki Berlin'de de bir okul ziyaretini içeriyordu. Hamburg'da grup ikiye ayrıldı ve gruplar Theodor Haubach Schule ve Gymnasium Allee tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılandı. Berlin'de ise heyet yine iki gruba ayrılarak Carl-von-Ossietzky Schule'yi ve okullarla sivil toplum arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği olan "Quadratkilometer" adlı girişimi ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında heyet, okul meclislerinin olağan toplantılarına katılma ve bir etik dersini izleme imkanını buldu.

   

  Eyalet Gençlik, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile yapılan toplantı, çalışma ziyaretinin diğer önemli bir parçasıydı. Toplantının açılış konuşmasını Bakanlık Müsteşarı Sn Mark Rackless yaptı. Açılış konuşmasının ardından Berlin-Brandeburg Eyaleti Okul, Ders ve Eğitim Araçları ve Materyalleri Enstitüsü (LISUM)temsilcileri Berlin'deki öğretim programı ve eğitim sistemiyle ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Türk heyetinin en çok ilgisini çeken oturumlardan biri ise SV Bildungswerk'te gerçekleştirilen toplantı oldu. Bu toplantıda katılımcılar Sn Dilan Aytaç'la öğrencilerin okullarda nitelikli demokratik temsil konusunda güçlendirilmesiyle ilgili etkileşimli bir seminere katıldı.

   

  Çalışma ziyareti boyunca grup üyeleri Alman meslektaşlarıyla iyi bir iletişim ağı kurarak gelecekte yapılacak işbirliğinin ilk adımlarını attılar. Almanya'da yaşayan ve öğretmenlik yapan Türk kökenli öğretmenlerin pahabiçilmez tecrübesinin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara önemli katkı sağlayacağı aşikar. Bu öğretmenlerin her iki kültürü de yakından tanıması 2013'ün ilk yarısı için planlanan kapasite geliştirme faaaliyetlerinde de önemli bir rol oynayacak gibi gözüküyor. Her iki tarafın sergilediği ilgi ve istek kurulacak olan yakın işbirliğinin Demokrasi Kuşağı Projesi'nin de ötesine geçerek geleceğe uzanacağına işaret ediyor.

   

   

  Grup Odaklı Eğitim 22-23 Kasım 2012

  Mevzuat Tarama Çalışma Grubu'na Yönelik Eğitim 22 - 23 Kasım 2012 tarihlerinde Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Eğitimin amacı Çalışma Grubu tarafından kaydedilen ilerlemeyi paylaşmak ve eğitim mevzuatının insan hakları kültürüyle ilişkisi ve Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi'nin eğitim mevzuatundaki yerine ilişkin görüş alış verişinde bulunmaktı. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı'nı hazırlayan uzmanlardan biri olan hukukçu Sn. Martin Eaton da eğitime katılarak Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi'nin Avrupa'daki yasal dayanağı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı. MEB Talim Terbiye Kurulu Mevzuatı Geliştirme ve Şube Müdürü Sn. Adnan Sığın'da çalıştaya katılarak konuyla ilgili tecrübelerini çalışma grubu ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı Sn. Zafer Çelik ve Demokrasi Kuşağı (DVİHE) Projesi Takım Lideri Sn. Emir Adzovic birer açılış konuşması yaptı.

  Yeniden Pilot Okullarımızdayız... Mersin, Manisa, Edirne 5-6-7 Kasım 2012

  Pilot okullarımıza yaptığımız alan ziyaretleri ilk olarak 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu ziyaretlerin devamı olarak,hem okullarımıza pilotlama evresinde desteğimizi sürdürmek hem de bugüne kadar Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi programı içerisinde gönderilen etkinlikler hakkında öğretmenlerimizle değerlendirme yapmak amacıyla 5-7 Kasım 2012 tarihleri arasında Samsun, Mardin, İstanbul, Mersin, Manisa ve Edirnede'ki pilot okullarımızda toplantılar düzenlendik. Bunun yanında, Demokrasi ve İnsan Hakları Dersinin etkinliklerinin sınıf ortamında işlenişini izleme fırsatı da bulduk.Pilot okul ziyaretlerimizde bizlere katılan projemizin uluslararası uzmanlarından Prof. David Kerr, kendi ülkesinde yaşanan deneyimleri öğretmenlerimize aktarırken, etkinliklerin etkin olarak uygulanmasına yönelik gözlemlerini paylaştı.

  İzleme Uzmanları için 16 Ekim 2012 tarihinde bir Başlangıç Semineri düzenlendi

  Demokrasi Kuşağı Projesi, Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersi öğretim programının ve Demokratik Okul Kültürünü Geliştirme Strateji Belgesi'nin pilot uygulama sürecinin izlenmesinde pilot illerde görev yapan 10 akademisyenle işbirliği yapacak. İzleme çalışmalarına katkıda bulunacak olan akademisyenleri proje faaliyetleri ve özellikle de izleme çalışmaları konusunda bilgilendirmek amacıyla 16 Ekim 2012 tarihinde Ankara Volley Otel'de bir Başlangıç Semineri düzenlendi.

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi'nin üçüncü Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı 3 Ekim 2012 tarihinde Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi

  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve aynı zamanda Proje Kıdemli Yöneticisi Sn. Salih Çelik'in başkanlık ettiği toplantı Avrupa Konseyi, Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu, AB Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve STK temsilcileri ve ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleşti. Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Adrian Butler ve Bölgesel ve İkili İşbirliği Dairesi Başkanı Sn. Sarah Keating birer açılış konuşması yaptı. Gündemin önemli maddeleri arasında "yeniden tasarlanan ortaöğretim seçmeli demokrasi ve insan hakları dersi öğretim programının pilot uygulaması konusunda elde edilen ilk izlenimler", "proje görsel kimliği ve pilot illerde erişilmesi planlanan hedefler" ve "pilot uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları" yer aldı.

  24 - 28 Eylül 2012 tarihleri arasında pilot okullarımızı yeniden ziyaret ediyoruz

  Bildiğiniz gibi Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersi için yeniden tasarlanan öğretim programı Eylül ayının ilk haftasında Rize'de düzenlenen bir seminerle bu dersi okutacak olan öğretmenlerimize tanıtılmıştı. Bu seminer vasıtasıyla, pilot uygulama boyunca dersi okutacak olan öğretmenlerimizin birçoğuna ulaşma şansımız olmuştu. Öğretmenlerimiz bu ders için kullanmak üzere etkinlikler üretmek için birlikte çalışmışlardı. Dersin ilk teması ve etkinliği de Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta öğretmenlere gönderildi. İlgili tüm öğretmenlere ulaşabilmek ve daha da önemlisi Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersi ve projemizle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 24 - 28 Eylül tarihleri arasında pilot okullarımızı ziyaret edeceğiz. Ziyaret iki grup ile gerçekleştirilecek. Her iki grup ta da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi temsilcileri yer alacak. Ziyaretlerin tarihleri ve izlenecek olan güzergah aşağıda belirtilmiştir;

  24 Eylül 2012- Group 1: Elazığ

  24 Eylül 2012 - Group 2: Mardin

  25 Eylül 2012 - Group 1: İstanbul

  25 Eylül 2012 - Group 2: Edirne

  26 Eylül 2012 - Group 1: Samsun

  26 Eylül 2012 - Group 2: Sakarya

  27 Eylül 2012 - Group 1: Manisa

  27 Eylül 2012 - Group 2: Konya

  28 Eylül 2012 - Group 1: Mersin

  28 Eylül 2012 - Group 2: Yozgat

  Demokrasi ve İnsan Hakları Seçmeli Dersinin ilk Teması ve Etkinliği Öğretmenlerle Paylaşıldı

  10 pilot ilimizdeki ortaöğretim okullarında pilot uygulaması yapılacak olan Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersinin öğretim programı ve program çerçevesinde okutulacak olan ilk tema ve etkinlik bu hafta içinde değerli öğretmenlerimizle elektronik posta aracılığıyla paylaşılmıştır. Değerli öğretmenlerimiz söz konusu etkinliğe websitemizin sınırlı erişim alanından da ulaşabilirler. “Demokrasi ve İnsan Hakları” dersine ait tüm etkinlikler düzenli olarak öğretmenlerimizle ve ilgili kişilerle paylaşılacaktır. Websitemizdeki sınırlı erişim alanına giriş yapmak için şifre almamış olan pilot okul öğretmenlerimiz bizimle temasa geçebilirler.

  Demokratik Okul Kültürünü Geliştirme Stratejileri Tanıtım Seminerleri Başarıyla Tamamlandı

  Demokratik okul kültürünü geliştirmeye yönelik stratejiler, Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu (DOKÇG) Koordinatörü Sn. Hatice Demirbaş, grup üyesi Sn. Nalan Alican, Kırıkkale Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hakan Dündar ve Yrd. Doç. Dr. Metin Elkatmış ve Avrupa Konseyi temsilcilerinden oluşan bir ekip tarafından on pilot ildeki pilot ilk ve ortaöğretim okullarımızın değerli yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarına tanıtıldı. Seminerlere ayrıca okul aile birliği temsilcileri ve veliler de davetliydi. Pilot illerimizin Milli Eğitim İl Müdürleri'nin büyük destek verdiği seminerlere ilgi ve katılım üst düzeydeydi.

   

  Seminerlerde ilk sunumu yapan Sn. Hatice Demirbaş, kısaca proje hakkında bilgi verdikten sonra DOKÇG'nin çalışmalarına değindi ve demokratik okul kültürüne vurgu yaparak bu kültürü geliştirmeye yönelik stratejilerin nasıl şekillendirildiğini anlattı. Etkileşimli bir ortamda gerçekleştirdiği sunumunda sahneye paydaşlardan birer temsilci davet ederek "Demokratik okul kültürü sizin için ne anlama geliyor?" sorusunu yöneltti. Onun ardından söz alan Yrd. Doç. Dr. Metin Elkatmış ise demokratik okul kültürüne ilişkin kavramlar üzerinde durdu. Yrd. Doç. Dr. Hakan Dündar ise demokratik okulun paydaşları ile ilgili sunumunda, demokratik okul kültürünü inşa eden her bir paydaşa tek tek değinerek, hayatın içinden örnekler verdi. Seminerlerimiz, DOKÇG üyesi Sn. Nalan Alican'ın demokratik okul kültürünün gelişmesinde ailenin önemine değindiği sunumla sona erdi.

   

  Proje ekibi TTKB Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı ve aynı zamanda Proje Yöneticisi Sn. Zafer Çelik liderliğinde Elazığ, İstanbul, Samsun, Konya ve Yozgat'ta düzenlenen seminerlere eşlik ederek Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğinin ve Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Projesi'nin çıktılarının önemine işaret eden kısa bir sunum yaparak seminer programına katkıda bulundu.

  Demokrasi ve İnsan Hakları Seçmeli Dersi Öğretim Programı Tanıtım Semineri Başarıyla Tamamlandı

  Eğitimimiz, Rize, Çayeli’nin Türkiye’ye açılan kapısı olarak görülen MEB Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde yaklaşık 50 kişilik bir grupla çok sıcak bir ortamda gerçekleştirildi.

   

  Eğitimin ilk gününde Enstitünün yaptığı açılış konuşmasının ardından TTKB’ adına Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı Sn. Zafer Çelik, proje hakkında genel bilgi verdi ve bugüne kadar yapılan çalışmalardan bahsetti. Sn. Çelik’in ardından Avrupa Konseyi Proje Sorumlularından Sn. Seda Arıcan Avrupa Konseyinin yapısı ve işleyişinin yanı sıra bu alanda üstlendiği role değindi.

   

  Konuşmaların ardından, Program Geliştirme Çalışma Grubu (PGÇG) Koordinatörü M. Akif Sütçü, yeniden tasarlanan ve ortaöğretimde okutulacak olan “Demokrasi ve İnsan Hakları” seçmeli dersinin öğretim programının hazırlanışından kabulüne kadar kat ettiği aşamalar ve öğretim programının programının önemi hakkında etkili bir sunum gerçekleştirdi ve seminere iyi bir başlangıç yapıldı Günün ikinci yarısında PGÇG üyesi ve aynı zamanda eğitim semineri sorumlularından Hüseyin Sezer, yeni ders programının genel yapısı ve amaçları konusunda pilot illerden gelen ve bu dersi uygulayacak olan öğretmenlere ve okul müdür yardımcılarına bilgi verdi ve bu öğretim programının klasik programlara kıyasla etkinlik temelli bir program olduğunun altını çizdi. Ayrıca, “Demokrasi ve İnsan Hakları Öğretiminde Film Kullanımı” adlı sunumunda “Hotel Rwanda” filminden sahneler izleterek bu dersi okutacak öğretmenlerin alışılagelmişin dışında alternatif sınıf etkinlikleri ile demokratik değerlerin etkileşim içerisinde öğrencilere aktarılabileceğini, öğrencilerin derse olan katılımının ve ilgisinin artacağını savundu.

   

  Eğitim seminerinin ikinci gününde ise program geliştirme uzmanı ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Doğanay, cansız bir metin olan bu ders programına, bu seminerle birlikte nasıl can verebileceğimizin, onu etkinliklerle nasıl zenginleştirebileceğimizin denemesini yapacaklarını belirterek söze başladı. Katılımcıların büyük bir ilgiyle izlediği sunumda, ders programını 5 ana tema altında şekillendirdiklerini ve bu ders programı ile “bilgiye dayalı değer temelli aktif vatandaşlık” anlayışını ön plana çıkartmak istediklerini anlattı. Ahmet Doğanay Demokratik bir vatandaşın sahip olması gereken bilgi ve becerileri 32 kazanımda sunduklarını ancak demokrasinin sadece öğrenilerek değil yaşanarak elde edilen bir beceri olduğunu hatırlattı. Yine alanda uzman olan ve seminere eğitim yöneticisi olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi Bülent Tarman ile Ahmet Doğanay’ın ortaklaşa gerçekleştirdikleri sunumda, ders programı içerisinde yer alan 5 temanın kapsamı (Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi, İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasiyi Yaşamak: Aktif Vatandaşlık, Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış, Barış ve Uzlaşma) örneklerle ayrıntılı olarak sunuldu ve içerik hakkında bilgi verildi.

   

  Samimi bir tartışma ortamı içerisinde geçen bu oturumdan sonra ders programının ölçme ve değerlendirme boyutu ve öğretmenlere bu konuda düşen görevler ele alındı. Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde kullanılacak ölçme yaklaşımının, dersin amaçları doğrultusunda, öğrencilerin genç vatandaşlar olarak okul ve çevredeki yaşamlarında kullandıkları vatandaşlık yeterliklerini ölçmeye yönelik olması gerektiği ve bu derste öğrencilere kazandırılması hedeflenen özelliklerin bilgi, değer ve beceri gibi birbirinden farklı özellikler olması nedeniyle bu özelliklerin sadece bir çeşit ölçme yöntemiyle ölçülmesinin mümkün olmadığının üstünde duruldu. Bu nedenle Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde yapılacak ölçme değerlendirme etkinliklerinde bireysel farklılıklara dikkat ederek, bu derste öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre farklı proje ve görevler vererek değerlendirme yapılabileceği önerisinde bulunuldu.

   

  Perşembe günü ise eğitim seminerinin temel amacına yoğunlaşıldı ve kazanımları gerçekleştirmek adına yapılabilecek örnek etkinlerin nasıl hazırlanacağı ve bunları hazırlarken izlenecek temel ilkeler ele alındı. Etkinliklerin bir ders programının can damarı olduğunu belirten Ahmet Doğanay, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte etkinlik hazırlama konusunda bir deneme yapmak istediklerini ve çok değişik etkinlik örneklerinin ortaya çıkacağına inandığını belirtti. Yedi ayrı çalışma grubuna ayrılan katılımcılar, tüm gün boyunca ilginç örnek etkinlikler tasarladı. Tasarlanan bu etkinlikler programın sonunda katılımcılara sunuldu. tasarlama aşamasında gecelere kadar süren özverili grup çalışmaları sayesinde öğretmenler arasında derse olan inanç ve sahiplenme duygusu pekişirken, sunumlar sırasında yapılan değerlendirmeler, başarılı bir etkinlikte olması gereken temel özellikleri öğretmenlerimizin kafasında daha da netleştirdi.

  5 gün süren bu eğitim semineriyle birlikte PGÇG üyeleri ve uzmanlarımızın desteği ile hazırlanan yeni ders programımız asıl sahiplerine tanıtılmış oldu. Bu tanışmanın da ötesinde Demokrasi ve İnsan Hakları Ortak projesinin en temel ayaklarından biri olan Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli ders programına can verecek öğretmenler, MEB Bakanlığı tarafından kendilerine verilen ve mesleki gelişimlerini belgeleyen bir sertifikayla birlikte, pilot uygulama öncesi gereken bütün donanıma sahip olarak büyük bir memnuniyet duygusu içinde görev yerlerine geri döndü.

  Demokrasi ve İnsan Hakları Seçmeli Dersi Öğretim Programı Tanıtım Semineri

  "Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersinin öğretim programını tanıtmak amacıyla 3 – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında Rize, Çayeli'nde bir tanıtım semineri düzenlenecektir. Seminer beş gün devam edecek ve on pilot ilden (Edirne, Elazığ, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Yozgat) katılan öğretmenleri misafir edecektir. Bu seminer, hizmet-içi eğitim programının bir parçası olarak sunulmakta ve pilot uygulama öncesinde önemli bir adım teşkil etmektedir.

  Program boyunca öğretmenler yeni öğretim programına aşinalık kazanacak ve pilot uygulamada kullanılacak olan etkinliklerin geliştirilmesinde de aktif rol oynayacaktır

  Program için tıklayınız

  Demokratik Okul Kültürünü Geliştirme Stratejileri Tanıtım Seminerleri

  Demokratik okul kültürünü geliştirmeye yönelik stratejilerin tanıtılacağı seminerler dizisi 3 Eylül 2012 tarihinde Elazığ'da başlayacaktır. Bu seminerler pilot okul öğretmen ve müdürleri ile pilot okullarda çalışan diğer personel, Okul Aile Birliği üyeleri ve aileleri biraraya getirecektir.

  Bu seminerlerin amacı demokratik okul kültürü stratejilerine aşinalık kazandırmak ve pilot illerdeki 10 ilköğretim ve 10 ortaöğretim kurumunda yapılacak olan pilot uygulamayı kolaylaştırmaktır.

  Seminerler aşağıdaki rotayı takip edecektir:

  3 Eylül 2012 - Elazığ

  4 Eylül 2012 - İstanbul

  5 Eylül 2012 - Samsun

  6 Eylül 2012 - Manisa

  7 Eylül 2012 - Mersin

  10 Eylül 2012 - Mardin

  11 Eylül 2012 - Edirne

  12 Eylül 2012 - Sakarya

  13 Eylül 2012 - Konya

  14 Eylül 2012 - Yozgat

  Demokrasi ve İnsan Hakları Seçmeli Dersi Öğretim Programı Onaylandı

  Ortaöğretim "Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersinin öğretim programı DVİHE projesi kapsamında yeniden gözden geçirildi. Hazırlanan taslak program 18 - 20 Haziran 2012 tarihleri arasında Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayda ilgili paydaşlarla kaprsamlı olarak görüşüldü. STKlar, pilot okul öğretmenleri ve okul müdürleri ve akademisyenlerin değerli katkılarını da dikkate alan Program Geliştirme Çalışma Grubu taslak programı tamamlayarak 15 Temmuz 2012 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayına sundu. Kısa sürede onay alan program Ağustos ayının ikinci yarısında Milli Eğitim Bakanı tarafından da imzalanarak onaylandı. "Demokrasi ve insan Hakları" seçmeli dersinin yeni öğretim programı 2012 - 2013 akademik yılında 10 pilot ildeki pilot okullarda uygulanacak.

  Öğretim Programı için tıklayınız

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Hibe Programı Tanıtım Toplantıları

  1-6 Temmuz 2012 tarihleri arasında Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Hibe Programını tanıtmak amacıyla sırasıyla Elazığ, İstanbul, Samsun, Manisa ve Mersin illerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bilgilendirme toplantılarının hedefi ilgili paydaşların ve halkın Demokratik hedefi ilgili paydaşların ve halkın Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi ve projenin tamamlayıcı bir bileşeni olan Hibe Programını hakkında farkındalığının artırılmasıdır. Bilgilendirme toplantıları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından TTKB) Proje Direktörü Sayın Hüseyin Öztürk ve Proje Koordinatörü Sayın Adem Bozkurt,Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) Sözleşme Yöneticileri Sayın Esra Şahin ve Sayın Saygın Tozlu ve Avrupa Konseyinden (AK) Proje Sorumlusu Sayın Ahmet Murat Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi yoğun gündemlerinden dolayı toplantılara katılamamaktan üzgün olduklarını fakat Avrupa Konseyinin bu faaliyette yer almasının Avrupa Birliğini temsilen yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

  Proje tanıtım oturumu kapsamında Hüseyin Öztürk ve Ahmet Murat Kılıç, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesinin genel amacı, hedefleri, çıktıları ve faaliyetleri hakkında bir sunum yapmış ve projenin ilk yılında kaydedilen ilerlemeye dair bilgi vermişlerdir. Bu oturumun amacı hibe başvurularının Demokrasi Kuşağı Projesinin genel amacı ile örtüşmesini teminat altına almaktır.

  Hibe Programı tanıtım oturumunda Adem Bozkurt “Hibe Rehberi” konusunda katılımcıları detaylı bir şekilde aydınlatmış, Esra Şahin ve Saygın Tozlu da MFİB'in hibe programındaki rolü ve hibe projelerinin yürütülmesi sırasında takip edilmesi gereken prosedürleri açıklamıştır. Takip eden soru-cevap oturumunda sık karşılaşılan sorular ve sorunlar açıklığa kavuşturulmuştur.

  Her ilde bilgilendirme toplantılarına, pilot illerin milli eğitim müdürlüklerinden yöneticiler, arge birimi çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer kamu kurumlarının yerel temsilcilerinin yer aldığı ve ortalama 150 kişiden oluşan bir dinleyici kitlesi iştirak etmiştir.İl milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin katılımı basının da ilgisini çekmiş Samsun ve Manisa illerinde yerel gazetelerde konuyla ilgili haber ve makaleler kaleme alınmıştır. Bilgilendirme toplantıları sayesinde Demokrasi Kuşağı Projesi geniş bir kitleye ulaşmış ve yine proje kadar önem arz eden Hibe Programına yüksek sayıda başvuru yapılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

  Kızılcahamam Çalıştayları 18-20 Haziran 2012

  Ortaöğretimde okutulan ve yeniden tasarlanan “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Taslak Programının Paylaşımı” ve Demokratik Okul Kültürünü Geliştirme Stratejileri” konulu iki önemli çalıştay 18-20 Haziran tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilmiştir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık eğitimi konusunda faaliyet gösteren STKlar, pilot okullardan gelen öğretmen ve okul müdürleri, akademisyenler, projede görev alan kısa dönemli uzmanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili Genel Müdürlük temsilcileri ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı proje ekibi  olmak üzere toplam 110 kişinin katıldığı 3 günlük çalıştaydaki oturumlarda  taslak metinler üzerinde yoğun şekilde çalışılmıştır.

   

  Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu çalıştaylar, taslak dokümanların tüm ilgili paydaşlarla detaylı olarak paylaşılarak DVİHE Turkiye Ortak Projesi kapsamında ilk somut sonuçların alınması açısından önem taşımaktaydı. Çalıştay programının ilk gününde Program Geliştirme Çalışma Grubu tarafından yeniden tasarlanan Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi şeçmeli dersinin taslak programı detayları ile birlikte Doç Dr. Ahmet Doğanay ( KDU- PGÇG) tarafından sunulmuş, kendisinin yaptığı başarılı sunumun ardından, Doç Dr. Metin Elkatmış (KDU-DOKÇG) tarafından Türkiyedeki okullarda Demokratik Kültürünü geliştirme ve uygulama stratejilerini konu alan strateji belgesini katılımcılarla paylaşılmıştır.

  Çalıştayın devam eden iki gününde, ilköğretim ve ortaöğretimde görev alan pilot okul öğretmen ve müdürleri, STKlar, akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Çalışma Grubu Üyeleri olmak üzere toplam 9 çalışma grubu taslak dokümanlar üzerinde derinlemesine çalışmış ve çalışma grubu raporları şeklinde hazırlanan geri bildirimlerde bulunmuşlardır. Bu raporlar son gün gerçekleştirilen genel oturumda katılımcılara paylaşılmıştır.Yine Çalıştayın son gününde Materyal Hazırlama Çalışma Grubu da, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları alanında hazırladıkları farkındalık arttırıcı taslak eğitim materyallerini (Kısa-film, poster, proje slogan/logosu vb.) katılımcılara sunma ve değerli görüşlerini alma fırsatı bulmuştur.Bu çalıştayların sonunda beklenilen hedeflere ulaşılmış mıdır diye sorulduğunda, çalıştay değerlendirme raporlarının sonuçlarına bakarak  gönül rahatlığıyla “Evet” cevabı verebiliriz.

  Pilot Okul Ziyareti: Konya

  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu yetkilileri ve uluslararası uzmanlar David Kerr and Prof. Edward Huddlesone eşliğindeki proje ekibi Konya'daki pilot okullar olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Konya, Eylül 2012 itibariyle yeni Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları seçmeli dersinin ve Demokratik Okul Kültürü Çerçevesi'nin ortaöğretim okullarında pilot uygulamasının gerçekleştirileceği 10 pilot ilden biri.Her iki okulun yetkilileri, okullarında yapılacak olan pilot uygulamaya karşı son derece olumlu bir yaklaşım sergileyerek pilot uygulama evresini kolaylaştıracak her türlü katkıya açık olduğunu belirtti. Okul müdürleri ve mevcut DVE/İHE öğretmenleri konuyla ilgili çalışmalarında kazandıkları olgunluk ve tecrübeyle güzel bir izlenim bıraktı.

  İlköğretim okulunda, zorunlu dersin öğretimi geçtiğimiz iki yıldır başarıyla sürdürülüyor ve öğretmenler bu dersle ilgili çok sayıda iyi uygulama geliştirmiş durumda. Çok daha önemlisi, iki yıl önce pilot uygulaması yapılan zorunlu dersle ilgili karşılaşmış oldukları sorunları ve yenilik önerilerini paylaşmaya hazırlar. Ortaöğretim düzeyinde ise, ziyaret edilen lisenin müdürü ve öğretmenleri projeden beklentilerini son derece açık ve dürüst bir şekilde paylaştılar ve öğrencilerin ve ebeveynlerin ders seçimine dahil edilme sürecine ilişkin tecrübe ve önerilerini dile getirdiler. Okul meclislerinin her iki okulda da başarıyla işlediği gözlemlendi

   

  İsveç’te Demokrasiyi Yaşamak

  Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu üyelerinin, Talim ve Terbiye Kurulu’ndan üst düzey yetkililerin ve diğer tüm çalışma gruplarından birer temsilcinin katılımıyla Stokholm’de son derece ilham verici bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. İlk iki gün boyunca etkinliği düzenleyen Elizabeth Backman’ın desteği sayesinde katılımcılar Stokholm çevresindeki farklı okullardaki ortamları ve uygulamaları gözlemleme fırsatı buldular. Her okulda Türk heyeti, okul konseylerinde yer alan öğrenci temsilcilerinden, öğretmenlerden ve okul müdüründen oluşan bir grup tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Okul yetkilileri okuldaki fiziksel ortamlarını anlattılar ve bir arada nasıl yaşadıkları ve demokrasiyi nasıl hayata geçirdikleri konusunda önemli noktalara değindiler.

  Beş farklı okulda gerçekleştirilen ziyaretlerden sonra, çalışma ziyaretinin odak noktasında İsveç’te “okul demokrasisinin” gelişimine destek veren kilit aktörler yer aldı. Ülkedeki tüm okul öğrenci konseylerini temsil eden öncü kuruluşlardan biri olan İsveç Öğrenci Konseyleri (SVEA) heyeti kendi ofisinde ağırladı. SVEA Komite üyelerinden bir temsilci kuruluşlarının misyonu hakkında kısaca bilgi verdikten sonra öğrenci hakları konusunda yaptıkları farkındalık artırma faaliyetlerinden ve öğrencilerin seslerini duyurmak için politikacılara yönelik lobi çalışmalarından söz etti.

  Türk heyeti için en ilgi çekici oturumlardan biri de İsveç Okul Teftiş Birimiyle yapılan toplantı oldu. Çocuk ve Okul Öğrenci Temsil Birimi (BEO) hukuk müşaviri çocukların ve öğrencilerin haklarını ne şekilde korudukları ve okullarda karşılaştıkları küçük düşürücü muameleleri nasıl ele aldıklarına ilişkin bir sunum yaptı.

  Ertesi gün, heyet Talim ve Terbiye Kurulu’nun İsveç’teki muadili olan Eğitim Birimi ile oldukça etkileşimli bir toplantı gerçekleştirdi ve İsveç Eğitim sisteminde öğretim programlarının nasıl hazırlandığı ve politika belirleme düzeyinde karşılaşılan sorunlarla nasıl başa çıkıldığı tartışıldı.

  Günün sonunda Türk heyeti İsveç Parlamentosu’na resmi bir ziyarette bulundu. Türk Heyeti, meclis eğitim komisyonu üyesi olan hem koalisyon hükümetinden hem de muhalefet partisinden milletvekilleri tarafından karşılandı. Millet vekilleri Türk heyetinin sorularına yanıt verdi ve demokrasiyi sınıfta öğretmenin yanı sıra tüm öğrencilerin kendi ortamlarında demokrasiyi yaşayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için ortak bir kültür geliştirmenin önemini vurguladı.

  Programın son gününde Türk heyeti, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Yardımcısı ile görüştü. Toplantıda heyet İsveç’teki Türk çocuklarının mevcut durumu ve karşılaştıkları başlıca problemler konusunda bilgi aldı.

  Çalışma ziyaretinin sonunda, demokrasi ve insan hakları kavramlarının İsveç’te sadece müfredatlar arası bir yaklaşımla sınıf ortamında işlenmekle kalmayıp aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleri tarafından içselleştirdiği ve yaşatıldığı herkes tarafından açıkça görüldü.

   

  Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu

  Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 20 – 22 Nisan 2012 tarihlerinde Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi işbirliğinde İstanbul’da düzenlenmıştir Avurupa Konseyi eksperleri Prof. David Kerr, Prof. Rolf Gollob ve Dr. Reinhild Otte organizasyonun açılış konuşmacıları arasında yer almştır.

  Prof. Dr. David Kerr DVİHE projesini "bu alanda en fazla yatırımın yapıldığı başarılı bir proje" olarak tanımladı. Türkiye'nin, sadece Avrupa'da değil tüm dünyada liderlik eden ülkelerden biri olmasının da çok önemli olduğunu ekledi.

  Dr. Reinhild Otte DVİHE'nin siyasi boyutuna dikkat çekti ve demokrasi ve insan hakları ile ilgili olarak Avrupa Konseyi'nin ve AB'nin bugüne kadar yapmış olduğu çalısmaları özetledi. Bu alanda yürütülen en büyük Proje olan DVİHE projesi sayesinde, AK'nin kapsamlı yayınlarının türkçeye çevrilmesinden ve Türkiye'de kullanılmasından duyduğu memnuniyetini de dile getirdi.

  TTKB Başkanı Prof. Dr. Emin Karip, demokratik vatandaşlık eğitimi ve demokratik okul kültürünün önemini vurguladı. "Öğrencilerin özgür düşünme ve bir birey olarak davranmasına açık kapı bırakmayan tutum ve davranışlarımızı değiştirmeye açık ve istekli olmalıyız. Dolayısı ile, sosyal bilimler öğretmenlerinin yanısıra, tüm öğretmenler demokratik bir kültürün oluşturulmasında etkin rol üstlenmelidir."

  Yrd. Prof. Bülent Tarman, Sempozyumun organize edilmesinde DVİHE Projesinin sağladığı desteğe teşekkür etti ve organizasyonun hazırlık aşamasında sağlanan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk açılış konuşmasında düşüncelerini: "Avrupa Konseyi desteğiyle bize ilham verdi ve moralimizi yükseltti” sözleriyle dile getirdi.

   Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi AB/AK ortak projesi 12 Nisan’da Ankara’da başladı.

  Açılış Toplantısı“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Projesi” Ankara Rixos Otel’de düzenlenen Açılış Toplantısı’nda 200 kilit paydaşı bir araya getirdi. Üç yıl sürecek olan proje (6.1 milyon Avro) is Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile birlikte Türkiye çapındaki 10 ilde yer alan 20 pilot okulda uygulanacak. Açılış konuşmalarında, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer mevcut öğretim programlarının taranmasının [eğitimin] demokrasi, insan hakları ve kadın erkek fırsat eşitliği açısından güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olacağını” söyledi (tam konuşma metni) AB Büyükelçisi Jean-Maurice Ripert projeye ayrılan bütçenin Avrupa’da bu alana tahsis edilen en büyük kaynaklardan biri olduğunu belirterek “okulda demokrasi ve insan haklarının öğretilmesinin demokratik bir toplum yaratmanın önemli bir parçası olduğunu” sözlerine ekledi. (tam konuşma metni) Avrupa Konseyi Eğitim Bölümü Başkanı Sjur Bergan, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin tek bir ders konusuna indirgenemeyeceğini, bu konunun tüm okul yaklaşımı çerçevesinde ele alınması gerektiğini – diğer bir deyişle bunun haftada 2 saat öğrenilip bir tarafa konacak bir konu olmadığını ve 24 saat boyunca bizimle olması gereken tutum ve davranışlar dizisi olduğunu - vurguladı. (tam konuşma metni)

  Açılış toplantısına basında geniş yer verildi.

   

  Program Geliştirme, Demokratik Okul Kültürü ve Kapasite Geliştirme Çalışma Grupları için kapasite geliştirmeye yönelik Grup-Odaklı Eğitim

  “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi“ konulu Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi Ortak Projesi çerçevesinde, Program Geliştirme ve Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grupları ile katılımıyla eğitimi güçlendiren Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu dört günlük kapasite geliştirme çalıştayını başarıyla tamamladı. Çalıştay, Avrupa Konseyi'nin kıdemli uzmanları arasında yer alan Profesör Edward Huddleston ve Profesör Olena Stayslavska tarafından gerçekleştirildi. Prof. Huddleston İngiltere'de Londra'da yerleşik Vatandaşlık Vakfı'nda çalışmaktadır ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde yürütülen çok sayıda proje için öğretim programı geliştirme alanında Avrupa Konseyi adına kıdemli uzman olarak görev yapmaktadır. Sn. Stayslavska Avrupa Demokratik Okullar Ağı için düzenlenen Polonya Yaz Akademisi'nin koordinatörü ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin tanınmış uzmanlarından biridir. Çalıştay 12 – 15 Mart 2012 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayın amacı belirli çalışma gruplarının (PGÇG, DOKÇG ve KGÇG) kapasitesini artırmak ve Eylül 2012'de yapılması planlanan pilot çalışmalar için ilk kavram dokümanlarını hazırlamalarında gruplara yardımcı olmaktır.

  Öğretim programı geliştirme çalışma grubu yoğun bir şekilde Prof. Huddleston'la çalışmış ve 9. sınıf DVE/İHE dersinin bir yıllık programını içine alan öğretim programının modüllerine (6 ders için 6 modül) ilişkin bir taslak hazırlamıştır. Çalışma grubu üyeleri öğretim programı çerçevesinde öğretilecek olan kavram ve konu başlıklarını geniş çaplı tartışmış ve modülleri nasıl organize edecekleri konusunda beyin fırtınası yapmıştır. Hazırlanan taslak doküman bir öğretim programının çerçevesini oluşturmaya yönelik çabaların ilk adımıdır ve Nisan 2012'de hazırlanacak olan ilk taslağın temelini oluşturacaktır.

  Demokratik Okul Kültürü ve Kapasite Geliştirme Çalışma Grupları, Prof. Stayslavska rehberliğinde Demokratik Okul Kültürü Çerçevesine ilişkin kavram dokümanları ve kapasiteyi güçlendirmek suretiyle reform sürecine nasıl katkıda bulunabileceği üzerinde çalıştılar. DOKÇG Demokratik Okul Kültürü çerçevesine ilişkin ilk taslağı hazırlamış ve üzerinde çalışmakta oldukları dokümanla ilgili genel ilkeler konusunda anlaşmaya varmıştır.

  Aynı zamanda diğer tüm çalışma grupları (MTÇG, MGÇG, PTÇG) için de iki günlük bir genel eğitim verilmiştir. Tüm ÇG'ler, grup tartışmaları vasıtasıyla, DVE/İHE öğrenme hedefleri ve değerlendirme prosedürleri konusundaki bilgi birikimlerini geliştirme fırsatı bulmuştur.

  Eğitimin önemli bir bölümü koordinasyon prosedürlerine ve gruplarının birbirlerinden nasıl öğrenebileceklerine ayrılmıştır. Gruplar belirli alanlarda birbirine destek vermeyi önermiştir (örn. MGÇG, KGÇG için materyal sağlamayı önermiştir) ve aynı zamanda diğer Çalışma Gruplarından ne zaman destek beklediklerini de belirtmişlerdir.

  Eğitimin geneli son derece olumlu bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve katılımcılar sunulan yöntemlerden memnun kalmıştır.

  Londra ve Zürih'te gerçekleştirilen çalışma ziyaretlerinde edinilen tecrübelere ilişkin sunumların ardından çalıştayın resmi kapanışı, DV/İHE Projesi Takım Lideri Sn. Emir Adzovic ve Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı Sn. Zafer Çelik tarafından yapılmıştır.

  Londra Eğitim Ziyareti

  Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi alanında yürütülmekte olan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Program Geliştirme ve Program Tarama Çalışma Grupları, 19-25 Şubat 2012 tarihleri arasında Londra’da yerleşik Vatandaşlık Vakfı’nın Yöneticisi Prof. David Kerr liderliğinde düzenlenen 5 günlük eğitim ziyaretini başarıyla tamamlamıştır.

  Eğitim programının esas amacı vatandaşlık eğitimi alanında, program geliştirme ve tarama süreçlerinde gerçekleştirilen siyasi ve uygulamaya yönelik çalışmaları göstererek farklı bakış açılarına dair daha iyi bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak ve çalışma gruplarının kapasitelerini güçlendirmektir. Eğitim programının ev sahipliğini yapan Vatandaşlık Vakfı, İngiltere’deki vatandaşlık eğitiminin bağlamı konusunda kapsamlı bilgi vermiş ve Vakıf çalışanları vatandaşlık eğitimini farklı yönleriyle ele alan çeşitli program ve projeler hakkında sunumlar yapmıştır.

  Heyet ayrıca Vatandaşlık Eğitim Derneği’ni (ACT) ziyaret etmiş ve özellikle Birleşik Krallığın ulusal müfredatında yer alan vatandaşlık dersi ile ilgili ölçme-değerlendirme ve teftiş süreçlerini kapsayan konularda ayrıntılı bilgi almışlardır. Meclis Egitim Hizmeti (PES) birimiyle yapılan ve katılımcıların söz konusu birimin yürütmekte olduğu ilginç projeler ve ilham verici faaliyetler konusunda bilgilendirildiği toplantı çalışma programınının öne çıkan bölümlerden biridir.

  Çalışma Ziyareti ayrıca Birleşik Krallık’ta ulusal öğretim programının değiştirilmesine ilişkin son dönemde yaşanan tartışmaları takip etmek açısından da faydalı olmuştur. Çalışma Grupları, Wesminster bölgesinde bulunan Eğitim Bakanlığının, Eğitim ve Politikalardan sorumlu birimini ziyaret ederek, Bakanlığın Avrupa’daki ilişkilerine ve aynı zamanda ulusal öğretim programına ve planlanan değişiklere ilişkin bilgi alma fırsatı bulmuştur.

  Çalışma Grupları bunun yanında İngiltere’deki okullarda yapılan Vatandaşlık eğitimi uygulamalarını yakından tanımak üzere, Londra’nın farklı bölgelerinde yer alan üç ayrı okulu ziyaret etmiş ve gözlemlerde bulunmuştur.

  Çalışma ziyaretinin son bölümünde, gruplar 1902 yılında bir öğretmen eğitim okulu olarak kurulan, Londra Universitesi Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen oturuma katılmıştır. Burada Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi konusunda internet üzerinden verilen yüksek lisans programının direktörü Prof. Hugh Starkey ve Vatandaşlık Öğretmen Eğitimi uzmanı Jeremy Hayward tarafından İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitiminde güncel durum ve gelişmelere ilişkin bir sunum yapılmıştır. Ayrıca uzmanlar vatandaşlık eğitiminde sınıf ortamında tartışmalı konularla başa çıkmanın yollarına ilişkin tavsiyelerini paylaşmışlardır.

  Programın son gününde, Prof. David Kerr çalışma grupların eğitim ziyareti sonunda edindikleri izlenimlerin ve düşüncelerin paylaşılmasını ve verilen eğitimin ardından edinilen bilgi ve bulgular ışığında bundan sonra yapılması gerekenlerin belirlenmesini amaçlayan son oturuma başkanlık etmiştir.

  Zürih Eğitim Ziyareti

  “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” başlıklı AB / Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi tarafından 12- 18 Şubat 2012 tarihleri arasında İsviçre’de bulunan Zürih Öğretmen Eğitimi Üniversitesi’nde beş günlük bir eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim programı, Eğitim Alanında Uluslararası Projeler Merkezi Eş-başkanı Prof. Rolf Gollob tarafından organize edilmiştir.

  Eğitimin amacı, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanındaki (DVE/İHE) öğretmen eğitimi örnek uygulamalarına ilişkin bilgileri güncellemek ve DVE/İHE ışığında yurtdışındaki farkındalık artırma ve eğitim materyallerini inceleme olanağı sunmaktır. Proje kapsamında oluşturulan Materyal Geliştirme ve Kapasite Geliştirme Çalışma Gruplarının üyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri katılımcı olarak faaliyette yer almıştır.

  Eğitim, Zürih Kanton’unda öğretmen eğitimi alanındaki yeni eğilimler ile eğitim materyalleri ve farkındalık artırma faaliyetlerinin/çalışmalarının geliştirilmesi ve tasarlanmasına ilişkin yöntem ve araçların daha ayrıntılı anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

  Çalışma Grubu Üyeleri, Zürih Kantonu okul sistemi veöğretmenlerin hizmet içi eğitimine yönelik yaklaşım ve modeller, dijital öğrenme ve değerlendirme, ders kitapları yazımında işbirlikçi yaklaşım, eğitimde hedefler, standartlar ve yeterlilikler, demokratik vatandaşlığa yönelik ders kitapları ve yeterlilikler ile demokratik okulların temel değeri olarak kaynaştırma eğitimi konularında seminerlere katılmıştır.

  Delegasyon, Zürih Maennedorf’da bir ilkokulu ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, delegasyon, sınıf ortamını gözlemlemiş, öğretmenlerle görüşmeler yaparak okul müdürü Sayın Claude Saladin ile tartışma oturumu gerçekleşmiştir.

  Kantonal yayın evi ziyaret edilmiştir. Yayın evi müdürü Sayın Robert Fuchs tarafından ders kitaplarının geliştirilmesinde kullanılan metotlar, süreçler ve araçlar konusunda bir sunum yapılmıştır. Sayın Reneta Minoretti ilkokullara yönelik İngilizce ders kitabının yayınlanması ile ilgili süreçleri ilk aşamadan son aşamaya kadar açıklamıştır.

  Çalışma Ziyaretinin son günü, tüm katılımcılar ile gerçekleştirilen ve çalışma ziyaretinin tümünü ele alan genel bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, çalışma grubu üyelerinin hazırlamış olduğu sunumlara da yer verilmiştir.

   

    • Biz kimiz

  Bizi takip edin