Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu

İletişim Bilgileri Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu
Beyazıt Mah. 42040 KONYA
Tel: +90 332 351 25 12
Faks:
E-posta: 969319mhg@gmail.com
Internet: Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu
Okul Müdürü Kamil URAL
Lise Okul Meclisi Başkanı


MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU’NDAN HABERLER


18 Aralık 2012

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında projenin takım lideri Sn. Emir Adzovic (AK) ile TTKB ve AK temsilcilerinden oluşan bir heyet 18 Aralık 2012’de  okulumuzu ziyaret ederek okul ortamımızı değerlendirdi ve öğretmenlerle görüştü. Demokratik bir okul kültürünün oluşturulmasına yönelik okulumuzda yürüttüğümüz çalışmalar konusunda heyete bilgi verdik. Ayrıca aynı gün Doç. Dr. Bülent Tarman "Dünyada Çocuk Algısı" konulu bir sunum yaptı.


 

 

Öğrencilere yerleşik demokrasi kazandırılması ve gençlerin hayata ve geleceğe demokratik bir kültürle hazırlanmasını hedefleyen çalışmalardan biri olan Demokrasi Koridoru çalışması proje ekibi ile paylaşıldı ve çalışma büyük beğeni topladı.


 

 

15 Aralık 2012

DVİHE Projesi kapsamında okulumuzda “Aile içi iletişim ve Demokrasi” konulu bir konferans düzenledik.  

 

 

 

 

12 Kasım 2012

Konya'daki pilot okulumuz Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda Okul Meclis Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Öğrencilerin toplumsal hayata katılımları ve kamuoyu bilinci oluşturmaları, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması, seçme seçilme ve oy kullanma deneyimini yaşadıkları öğrenci meclisi seçimleri, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimi Furkan Karadağ kazandı.

 

8 Haziran 2012

Haziran başında okulumuza gerçekleştirilen ziyareti takiben, proje kapsamında okul tarafınca yapılan çalışmalar komisyona sunuldu.

DVİHE alanında yapılan çalışmalar büyük beğeni topladı.

 

 

31 Mayıs 2012

31 Mayıs tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu yetkilileri ve uluslararası uzmanlar Prof. David Kerr and Prof. Edward Huddleston eşliğindeki proje ekibi Konya'daki pilot okullar olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Konya, Eylül 2012 itibariyle yeni "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları" seçmeli dersinin ve Demokratik Okul Kültürü Çerçevesi'nin ortaöğretim okullarında pilot uygulamasının gerçekleştirileceği 10 pilot ilden biri.

 

 

Demokrasi Kuşağı ekibinin notu:

Her iki okulun yetkilileri, okullarında yapılacak olan pilot uygulamaya karşı son derece olumlu bir yaklaşım sergileyerek pilot uygulama evresini kolaylaştıracak her türlü katkıya açık olduğunu belirtti. Okul müdürleri ve mevcut DVE/İHE öğretmenleri konuyla ilgili çalışmalarında kazandıkları olgunluk ve tecrübeyle güzel bir izlenim bıraktı.