Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İletişim Bilgileri Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ensar Mah. No:95 47100 MARDİN

Tel:+90 482 212 10 36
Faks:+90 216 213 29 00
E-posta:
Internet: http://www.mardineml.com/
Okul Müdür Hüseyin ATAÇ
Lise Okul Meclisi Başkanı Metin BAŞAK


MARDİN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

Mardin'deyiz


8 Nisan'da aralarında Avrupa Konseyi, Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Genel Müdürlüğü (DGII), Eğitim Bölümü, Bölgesel ve İkili İşbirliği - Güneydoğu Avrupa Birimi Başkanı Sn. Sarah Keating, ve yine aynı birimden Sn. Isabel Cristovam-Bellman'ın da yer aldığı proje ekibimiz Mardin'deki iki pilot okulumuzu ziyaret etti. Heyet her iki okulda da son derece sıcak karşılandı ve şimdiye kadar pilot okullarda yürütülen faaliyetlerin somut çıktılarını görmekten büyük memnuniyet duydu. Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde proje ekibi okul meclisiyle görüştü. Öğrenciler proje başladığından bu yana elde ettikleri başarıları gururla anlattı. Oluşturdukları demokrasi kültürünün sürdürülebilirliğine duydukları inanç hem umut hem de ilham vericiydi. Sınıf temsilcilerinin hemen hepsi, kendilerini rahat hissettikleri ve ortak sorunlarına birlikte çözüm üretebildikleri bir kültür yerleştirdiklerinden bahsetti. Bu sürecin "Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersinin ve demokratik okul kültürü kapsamında yürütülen faaliyetlerin başlıca amaçlarından birine hizmet edecek şekilde öğrencileri müzakere ve problem çözme becerileriyle donatarak onları güçlendirdiği ve kendilerine güvenmelerine yardımcı olduğunu görmek sevindiriciydi.

 

Demokratik Okul Kültürü Uygulaması Kapsamındaki Etkinliklerimiz Devam Ediyor

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı´nın ortaklaşa yürüttükleri "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi" kapsamında bulunan okulumuzda "DEMOKRASİ AĞACI" etkinliğimiz devam ediyor. Etkinlik ile öğrencilerimize, demokarasinin daha da güçlenmesine ve kök salmasına katkı sağlacağı düşünülmektedir. Demokrasiler de ağaçlar gibi zamanla gelişir ve özen isterler. Bu gelişim sırasında atlatılan pek çok badire, demokrasinin daha da güçlenmesine ve kök salmasına katkıda bulunur. Güçlü demokrasiler daha çok çınar ağaçlarına benzerler, yetişmeleri güçtür ancak bir kez yeterli olgunluğa eriştiler mi kolay kolay yıkılmazlar. Bu sürecin gerçekleşmesi, yani demokrasinin bir ülkede genel kabul gören bir anlayış haline dönüşmesi ise, demokrasinin tam manasıyla anlaşılmasıyla mümkün olacaktır. Mevcut eğitim sistemi ya da aile yaşantısında çeşitli nedenlerden dolayı genellikle demokrasi anlayışı ve demokratik davranış becerileri oldukça dar bir kapsamda öğrencilere aktarılmaktadır. Örneğin, genellikle demokrasi dendiğinde öğrencilerin aklına ilk olarak seçim sandığı; haklar dendiğinde ise, şikâyet hakkı gelmektedir. Bu etkinlik, öğrencilerin ailelerinde, mahallelerinde ya da okullarında gördükleri çeşitli demokratik davranışların farkına varmalarını ve "Demokrasi Ağacı" metaforunu kullanarak bu davranışları okul ortamında arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Okulumuzun ana giriş koridorunun duvarında oluşturduğumuz köşede dönem içinde öğrencilerin getirdikleri çeşitli demokratik davranış örnekleriyle büyüyecek bir "Demokrasi Ağacıyla" öğrenciler, demokrasinin seçim ve şikâyetin ötesinde haklar, özgürlükler ve sorumluluklar, farklılıklara saygı ve aktif katılım gibi temel ilkeler altında pek çok öğeden oluştuğunun farkına varacaklardır. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz demokrasiyi oluşturan temel ilkeler hakkında farkındalık kazanacaklardır. Bu etkinlikte "Demokrasi Ağacı" metaforu özellikle seçilmiştir. Demokrasi ağaçlar gibi yavaş yavaş büyürken, gelişmesi ve korunması için belli bir özeni gerektirmektedir. Bu etkinliğin uzun vadede bu bilince sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Okulumuz Tarih Öğretmeni Muhittin DAŞ koordinesinde yürütülen projede katkısı olan tüm personele Okulumuz adına kolaylıklar ve başarılar dileriz.


Okulumuz Müdürü Hüseyin ATAÇ, Eğitim Amaçlı Çalıştay Kapsamında İrlanda´ya Gidiyor

Okulumuz Müdürü Hüseyin ATAÇ, Avrupa Konseyi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi" kapsamında 22-26 Nisan 2013 tarihleri arasında İrlanda´nın Başkenti Dublin´de düzenlenecek çalışma ziyaretine katılacaktır.

Okulumuz Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Avrupa Konseyi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi" kapsamında orta öğretim kurumları arasında ilimiz de pilot okul olarak seçilmiştir.Pilot Okul uygulaması çerçevesinde "Demokratik Okul ve Vatandaşlık Eğitimi" Dersi okulumuzda seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu ders, Avrupa Konseyi (AK) ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) uzmanlarınca hazırlanan etkinlikler çerçevesinde, Tarih Öğretmenimiz Muhittin DAŞ tarafından okutulmaktadır. Etkinlikler, öğrencilerimiz üzerinde olumlu davranışlar (çevreye duyarlılık, iletişimde bulunduğu kişilere saygılı, kendilerini daha iyi ifade edebilme, cinsiyet-aidiyet-dil vb farklılıklara saygılı olma vb) geliştirdikleri gözlenmektedir. Bu dersi okuyan öğrencilerimiz, derslere büyük bir arzu istekle girmektedirler. Bu dersin, önümüzdeki yıllardan itibaren tüm okullarımızda seçmeli ders olarak okutulması için TTKB'nin öneri getireceği tahmin edilmektedir. Söz konusu eğitim amaçlı çalışmaya, Avrupa Konseyi ile TTKB uzmanları ile diğer illerimizden 7 okul müdürü katılacaklardır. Okulumuz Müdürü Hüseyin ATAÇ´ın katılacağı çalışma kapsamında; İrlanda Eğitim Bakanlığı, Larken Koleji, Conor Harrison Deirde Phelan ve Mairin Wilson (Hizmetiçi ve Öğretmen Eğitimi), Colaiste Pobail Setanta ve Mercy İlköğretim Okulu, Warrenmount ve Trinity Koleji Eski Kütüphanesi ve Kells Kitabı, Newpark Öğrenci Konseyi, ICCS, Kaygı ve Gelişim Semineri, Oatlands, Çocuk Ombudsmanı Ofisi, Müfredat ve Değerlendirme Ulusal Konseyi, İrlanda Yardımı-Dış İlişkiler ve Ticaret Departmanı´na ziyarette bulunulacak ve proje amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. Çalışma ziyareti 22-26 Nisan 2013 tarihini içeren hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.


Pilot İl Ziyaretlerinde Sıra Mardin'de

Avrupa Konseyi ve Talim ve Terbiye Kurulu temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan bir heyet okulumuzu ziyaret etti. Burada bulunmalarının amacı okulumuzda "Demokrasi ve İnsan Hakları" seçmeli dersinin ve demokratik okul kültürüne ilişkin çalışmaların nasıl uygulandığını gözlemlemekti. Öncelikle okul müdürümüz Sn. Hüseyin Ataç'la görüştüler. Daha sonra iki gruba ayrıldılar ve birinci grup öğretmenimiz Sn. Muhittin Daş'ın dersini izlerken diğer grup da okul parlamentosunu oluşturan sınıf temsilcisi öğrencilerimizle toplantı yaptı. Son olarak heyet okul tesislerimizi gezerek ziyaretini tamamladı.


Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında, aralarında yabancı uzmanların da bulunduğu proje yetkilileri, Bakanlık temsilcileri, Talim ve Terbiye kurulu görevlileri ve Üniversiteden temsilciler okulumuzda incelemelerde bulundu.Avrupa Konseyi ile Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu ile ortaklaşa yürütülen “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” kapsamında Okulumuz Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi pilot okul olarak seçilmiş ve bu kapsamda idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz yurtiçinde çeşitli çalıştay ve sempozyumlara katılmışlardır.

Pilot Okul olmamız nedeniyle, “Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi” bu yıl dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz okutulmuştur. Önümüzdeki yıllarda da okutulması planlanmaktadır.

1 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Konseyini temsilen İsviçre Zürih Üniversitesi’nden Prof Dr Rolf Gollob ve Prof Dr Emir Adzovic ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nı temsilen değerli uzmanlar ile Çukurova Üniversitesinden Eğitim Bilimleri Bölümünden Doç Dr Ahmet DOĞANAY Bey okulumuzu ziyaret etmişlerdir. Ziyaretçiler, Okulumuzda Tarih Öğretmeni Muhittin DAŞ tarafından okutulan Demokrasi ve İnsan Hakları Dersine katılarak dersin işlenişini gözlemlemişlerdir.Ziyaretçiler, dersi okuyan öğrencilerin, okul meclisi üyelerinin, öğretmenin ve okul müdürümüzün görüşlerini almış ve derse ayrıca katkıda bulunmuşlardır. Ardından okul meclis üyesi öğrencilerinin katılımının sağlandığı bir toplantı yaparak dersin amacı ve yaygınlaştırılması konusunda katılımcılara bilgi vermişler ve katılımcılarla görüş alış verişinde bulunmuşlardır.Okul Müdürümüz Hüseyin ATAÇ ve Müdür Yardımcımız Fadıl ABAK, ziyaretçilerin okul içinde gerekli ortamlarının oluşturulması ve okul dışında ilimizin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesi organizasyonu sağlamışlardır. Avrupa Konseyi Temsilcileri ve Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu Yöneticilerince gerçekleştirilen pilot okul ziyareti ile akabindeki Mardin gezisinden misafirlerimizin memnun olması bizleri de ayrıca memnun etmiştir.


Okul Meclisi Başkanı Seçimi

Öğrencilere seçme ve seçilme, oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme ve demokratik liderliği benimseyebilme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenci meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde en çok oyu alan 11-D sınıfı öğrencisi Metin Başak okul meclisi başkanlığına seçildi.

 

Hem okullarımıza pilotlama evresinde desteğimizi sürdürmek hem de bugüne kadar Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi programı içerisinde gönderilen etkinlikler hakkında öğretmenlerimizle değerlendirme yapmak amacı ile Mardin’deki pilot okullumuzda bir toplantı düzenlendik. Bunun yanında, Demokrasi ve İnsan Hakları Dersinin etkinliklerinin sınıf ortamında işlenişini izleme fırsatı da bulduk.Pilot okul ziyaretlerimizde bizlere katılan projemizin uluslararası uzmanlarından Prof. David Kerr (Vatandaşlık Vakfı, BK), kendi ülkesinde yaşanan deneyimleri öğretmenlerimize aktarırken, etkinliklerin etkin olarak uygulanmasına yönelik gözlemlerini paylaştı.

 

24 Eylül 2012

Eylül ayının ilk haftasında Rize'de düzenlenen yeniden tasarlanan “Demokrasi ve İnsan Hakları” seçmeli dersi tanıtım seminerine katılamayan öğretmenlerimize ulaşabilmek ve de Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta öğretmenlere gönderilen ilk teması ve etkinliği üzerinde fikir alışverişi yapmak üzere Mardin’deki pilot okulumuz Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne bir ziyaret düzenlendi. İlgili tüm öğretmenlere ulaşabilmek ve daha da önemlisi Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersi ve projemizle ilgili farkındalığın artırması yönünden ziyaret büyük önem taşıyan Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki eğitim çalışması başarıyla tamamlandı.


  • Fotoğraf Galerisi
  •