Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Proje Adı: Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi


Projenin toplam süresi:

36 ay (2011 – 2014)

Toplam bütçe:

Avrupa Konseyi’nin %5 katkısıyla birlikte, IPA 2009 kapsamında 6.1 milyon Avro.
+ programı tamamlayıcı nitelikte bir hibe programı için de ayrıca 3 milyon Avro.

Hedef gruplar:

Eğitim alanında politika yapıcıları ve uygulayıcılar (il milli eğitim müdürlükleri, yerel yönetimler, mevzuat uzmanları, öğretmenler ve öğretmenlerin dışında okullarda görev yapan personel, ders kitabı yazarları, öğretim programlarını hazırlayanlar, müfettişler, öğretmen eğiticileri), okul aile birlikleri ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STKlar).

Nihai faydalanıcılar:

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ve onların ebeveynleri

Coğrafi kapsam:

Türkiye Cumhuriyeti ve daha spesifik olarak belirtmek gerekirse aşağıdaki iller: Edirne, Elazığ, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin, Sakarya, Mersin, Samsun, Yozgat.

Beklenen sonuçlar:
 • Sonuç 1: Eğitim mevzuatının (yönetmelik, tüzük ve yönergeler) ve mevcut öğretim programının DVE/İHE ışığında analiz edilmesi ve güçlendirilmesi ve mevcut ortaöğretim ders programının ve materyallerinin yeniden tasarlanması.
 • Sonuç 2: DVE/İHE ile ilgili farkındalık artırma ve eğitim materyallerinin hazırlanması ve pilot okullarda uygulamaya konması, daha sonra yeniden düzenlenmesi ve tüm okullara dağıtılması
 • Sonuç 3: MEB personelinin ve ilgili grupların DVE/İHE ile ilgili temel becerilerinin ve bilgi birikiminin farkındalık artırma faaliyetleri ve eğitimler yoluyla artırılması.
 • Sonuç 4: Demokratik Okul Kültürünün geliştirilmesi ve Demokratik Okul Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanması.

Ana faaliyetler

 • Faaliyet 1: Eğitim mevzuatının (tüzük, yönetmelik ve yönergeler) DVE/İHE ilkeleri zemininde analiz edilmesi ve güçlendirilmesi
 • Faaliyet 2: Ders programlarının DVE/İHE ilkelerine dayanılarak analiz edilmesi ve güçlendirilmesi.
 • Faaliyet 3: Ortaöğretim için DVE/İHE ile ilgili bir mevcut ders programının ve ders kitabının yeniden tasarlanması, ortaöğretim ders programı ile mevcut ilköğretim ders programının birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasını sağlamak ve ilerlemeyi güvence altına almak için ilköğretim zorunlu ders programı ve ders kitabının genel uygulamanın ardından gözden geçirilmesi ve öğretmenlere uygulanan hazırlık programının DVE/İHE bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
 • Faaliyet 4: Yeni farkındalık artırma ve eğitim materyallerinin hazırlanması ve pilot okullarda pilot çalışmasının yapılması; pilot çalışmanın ardından materyallerin yeniden gözden geçirilmesi
 • Faaliyet 5: MEB personelinin eğitilerek DVE/İHE kapasitelerinin artırılması, öğretmenlerin eğitiminde kullanılmak üzere öğretim programlarının ve materyallerinin geliştirilmesi ve hizmet-içi eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yoluyla okul topluluğunun farkındalığının artırılması
 • Faaliyet 6: Demokratik Okul Yeterliliği Çerçevesinin ve eşlik eden el kitabının hazırlanması ve 20 pilot okulda uygulanması ve okul tabanlı eğitimler yoluyla okul öncesi eğitimden ortaöğretimin sonuna kadar Demokratik Okul Kültürü’nün yaygınlaştırılması
 • Faaliyet 7: Kapsamlı bir iletişim stratejisinin geliştirilmesi ve proje açılış ve kapanış konferansları, seminerler ve projeye adanmış bir web sitesi vasıtasıyla kamuoyundaki farkındalığın artırılması ve pilot illerde gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla Hibe Programının tanıtılması

Proje Ortakları:

 • Sn. Salih Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Kıdemli Program Sorumlusu (SPO)
  Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinasyon Grup Başkanlığı
  E-posta: scelik@meb.gov.tr
  Tel: 0312 418 69 79, 0312 212 38 70
  Faks: 0312 212 93 04, 0312 212 93 04
  Adres: Atatürk Bulvarı No: 98 D Blok 2. Kat Bakanlıklar / Ankara (Sn. Salih Çelik)
  MEB Besevler Kampüsü C Blok 1. Kat 06500 Besevler / Ankara (Projeler Koordinasyon Grup Başkanlığı)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Sendikaları
 • STK’lar